Friday, June 2, 2023

Κυριακή Των Αγίων Πατέρων

 Γράφει ο Δρ. Ανδρέας Σοφόκλης 

Το Σύμβολο της Πίστεως, δεν είναι παράκληση, δεν είναι για έμπνευση, δεν είναι για διάλογο. Είναι το πνευματικό υπόβαθρο, το θεμέλιο της Ορθοδοξίας, γι` αυτό και το λέμε προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας και πρέπει, μαζί με τον αναγνώστη, να το λένε όλοι οι Πιστοί, με βαθιά κατάνυξη, με απόλυτο σεβασμό.

Το Σύμβολο της Πίστεως, το συνέταξαν οι Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου. Αποτελείται από δώδεκα άρθρα, μεστά και ξεκάθαρα, δώδεκα είναι και οι Απόστολοι.

Ο Πατήρ είναι πανταχού παρών, φανερώθηκε στον Μωυσή, διά της Καιόμενης Βάτου. Ο Υιός λαμβάνει κυριαρχούσα θέση στο Σύμβολο της Πίστεως, όχι τυχαία, Ήρθε, Δίδαξε, Απέδειξε εμπράκτως την απεριόριστη αγάπη Του για τον άνθρωπο, ως τέλειος Άνθρωπος, ως τέλειος Θεός, Θυσιάστηκε, Αναστήθηκε. Το Άγιο Πνεύμα έκανε αισθητή την παρουσία Του, στη Βάπτιση του Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, όπως και στην επιφοίτηση-ενίσχυση των Αποστόλων. Η Εκκλησία, βρίσκεται στο τέλος του Συμβόλου της Πίστεως περικλείοντας τα Πάντα, ως Μία-Αγία-Καθολική-Αποστολική Εκκλησία. Ο κάθε όρος έχει βαρύνουσα σημασία, με κυριολεκτική εξήγηση.

Ο Άρειος είχε πληθώρα γνώσεων. Όμως δεν μπορούσε να συνδέσει τις εγκεφαλικές γνώσεις, τις στηριγμένες στην ανθρώπινη λογική με την Κατανόηση, με τη Σύνθεση του Απόλυτου των Τριών Προσώπων της Αγίας Τριάδας.

Οι Πατέρες αντέκρουσαν τον Άρειο. Δυστυχώς, όμως ο αρειανισμός, επανεμφανίζεται με διάφορες μορφές αιρέσεων, που πείθουν ανθρώπους χωρίς υπόβαθρο πίστεως.

Αυτό που ενδιαφέρει, ιδιαιτέρως, πολλές αιρέσεις, είναι να μην υπάρχει στην προσευχή ή εάν υπάρχει να είναι σαν προφήτης, σαν διδάσκαλος, ως ένας άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, αφού αυτός Θεμελιώνει στη γη την Ορθοδοξία με την όλη δική Του παρουσία, όπως αυτή καταγράφεται περίτρανα στο Σύμβολο της Πίστεως. Η παρουσία του Ιησού Χριστού, ως τέλειος Άνθρωπος και ταυτοχρόνως ως τέλειος Θεός τρομάζει πολλούς, επειδή ξεθεμελιώνονται οι δικές τους ελλιπείς και αδύναμες διδασκαλίες.

Με την Ολική ομολογία, διά του Συμβόλου της Πίστεως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ζούμε και βαδίζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, με σταθερότητα, με βεβαιότητα.

Επίκληση, χωρίς Ιησού Χριστό, δίχως πίστη στον Ιησού Χριστό, από όσους επικαλούνται τον Θεό, Θεός δεν υφίσταται γι`  αυτούς, με την Ορθόδοξη βαρύτητα, αφού καθίσταται αόρατη, αόριστη, άγνωστη, άγνωρη, γενικευμένη έννοια, που πρέπει να προστατεύει τα θέλω, τους στόχους τις επιδιώξεις, με τα ανθρώπινα μέτρα και όχι την Ηθική Τάξη στην ολότητά της, συμπεριλαμβανομένης της μετά θάνατο ζωής, διά της Δικής Του Κρίσεως και κατά τα έργα του κάθε ανθρώπου.

Το Σύμβολο Της Πίστεως είναι ο Οδηγός, το αδιαπραγμάτευτο «Σύνταγμα» των ορθοδόξων Χριστιανών. Οι Ορθόδοξοι είμαστε και πρέπει να είμαστε οι επόμενοι συνεχιστές των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, με Πρωτεργάτη τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος έχοντας το χάρισμα του Προμηθέα τη συγκάλεσε και με τελευταίο Μάρτυρα της Ορθόδοξης Ελληνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ΙΑ΄ Παλαιολόγο, με την εντολή-κραυγή: «Κάποιος Χριστιανός να μου πάρει τη ζωή».

Αυτούς μνημονεύουμε, αυτούς οφείλουμε να μελετούμε για εμάς, για το μέλλον των παιδιών μας και των επόμενων γενεών Ελληνορθόδοξων!


Δρ. Ανδρέας Σοφόκλης

Ερευνητής, Μελετητής 

No comments: