Sunday, January 29, 2012

Καλλιόπη

Μια από τις εννέα Μούσες της αρχαιότητας
Κατά τον Ησίοδο, η Καλλιόπη ήταν η μεγαλύτερη και η ευγενέστερη από τις 9 μούσες. Προστάτης της επικής ποίησης και της Ρητορικής, καθώς και όλων των καλών τεχνών (Καλλιέπουσα).

Καλλιόπη: (κάλλος + ωψ:οφθαλμός), η έχουσα ωραία μάτια. Προστάτης της επικής ποίησης, της ρητορικής και όλων των καλών τεχνών, ήταν η μεγαλύτερη στην ηλικία κι η πιο ευγενική από τις Εννιά Μούσες. Αυτή που μιλά με κάλλος, η καλλίφωνη. Μία από τις εννέα Μούσες της αρχαιότητας. Προστάτιδα της ποιητικής τέχνης. Υπεύθυνη και δυναμική, μπορεί ν' αντιμετωπίσει μ' επιτυχία τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Οι δυσκολίες της ζωής δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της. Ωριμάζει νωρίς και συχνά φορτώνεται τις ευθύνες των άλλων.

Σήμερα είθισται να λέμε Καλλιόπη την τουαλέτα. Η συνήθεια έρχεται από τότε που η πλατεία Ομονοίας στολιζόταν από τα αγάλματα των μουσών. Η τουαλέτα στην πλατεία Ομονοίας ήταν πίσω από την Καλλιόπη, έτσι, όποιος ρώταγε, πού ήταν η τουαλέτα, τον στέλνανε στην Καλλιόπη.

Η μεταφορά, για αδιευκρίνιστους λόγους, είθισται να συναντάται σε στρατόπεδα.

Thursday, January 26, 2012

Οικονομική κρίση και Τράπεζες

Του Δρ Μιχάλη Καμμά
Τον τελευταίο καιρό διαπιστώνεται μια προσπάθεια για να αποδοθούν ευθύνες στις τράπεζες για τα προβλήματα που παρουσιάζει η οικονομία.

Προβλήματα διαρθρωτικά και άλλης φύσης τα οποία, διαχρονικά αφέθηκαν να συσσωρευτούν με τις πράξεις ή/και τις παραλήψεις μας ή και λόγω μη έγκαιρης διάγνωσης, υπάρχει η πιθανότητα να μας οδηγήσουν στο Μηχανισμό Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή/και στην υιοθέτηση πιο επώδυνων μέτρων.

Υποβαθμίσεις Κυπριακής οικονομίας
Από τότε που άρχισαν οι υποβαθμίσεις της Κυπριακής οικονομίας και εν συνεχεία των τραπεζών μας, οι Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης επεσήμαναν βασικά τα εξής προβλήματα σε σχέση με την Κυπριακή οικονομία.

1.    Τα διαρθρωτικά προβλήματα του δημόσιου τομέα, τις ανελαστικές του δαπάνες, τα προβλήματα που σχετίζονται με τα Ταμεία Συντάξεως και το μισθολόγιο στο Δημόσιο Τομέα.

2.    Την αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους σε συνάρτηση με την αύξηση των δαπανών σε σύγκριση με την αύξηση των εσόδων.

3.    Το μέγεθος του τραπεζικού τομέα σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας και κατ’ επέκταση τους δυνητικούς κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν εξαιτίας της κρίσης χρέους των κρατών της ευρωζώνης και ειδικά της Ελλάδος σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής των χρεών αυτών.  Ειδικά στην περίπτωση αυτή, οι δυνητικοί κίνδυνοι συνδέονταν με την ενδεχόμενη αδυναμία της Κυπριακής Δημοκρατίας να παρέμβει προς βοήθεια τραπεζικού ιδρύματος σε περίπτωση που η κρίση στην Ελλάδα επιδεινωθεί. Η αδυναμία της Κυπριακής Δημοκρατίας εστιαζόταν στο αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα και ειδικά τον τελευταίο χρόνο, στον αποκλεισμό από τις Διεθνείς αγορές και το υψηλό κόστος δανεισμού της από το εξωτερικό, το οποίο είναι απαγορευτικό για οποιοδήποτε δανεισμό.

Ενέργειες τραπεζικού τομέα
Κατά την ίδια χρονική περίοδο το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου μη έχοντας επενδύσει σε τοξικά ομόλογα, παρά την παγκόσμια τραπεζική και κατόπιν οικονομική κρίση διατηρούσε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης χωρίς να έχει ανάγκη οποιαδήποτε στήριξη από το κράτος.  Συγκεκριμένα, σε συνθήκες ύφεσης της Κυπριακής οικονομίας (-1,7%) του ΑΕΠ, ο τραπεζικός τομέας παρουσίαζε θετική ανάπτυξη 4,9% το 2009, και γύρω στο 2,4% το 2010 σε σύγκριση με ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης γύρω στο 1%.

Κατά την ίδια περίοδο επίσης οι κυπριακές τράπεζες κατάφεραν να αυξήσουν τις καταθέσεις τους.  Οι συνολικές καταθέσεις το 2010 αυξήθηκαν κατά 20% ενώ οι καταθέσεις από ξένους κατοίκους αυξήθηκαν κατά 43%.  Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι συνολικές καταθέσεις παραμένουν σχετικά σταθερές παρά τις υποβαθμίσεις και την καθυστέρηση που παρουσιάστηκε στη λήψη μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, η οποία επηρεάζει αρνητικά την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου.

Τα τελευταία δε χρόνια, οι τράπεζες μας παρόλο που λειτουργούν σ’ ένα πολύ δύσκολο και ασταθές οικονομικό περιβάλλον κατάφεραν να αυξήσουν τα κεφάλαια τους, γεγονός που τους επέτρεψε, από τη μια να συνεχίσουν να βοηθούν και να υποστηρίζουν τους πελάτες τους και από την άλλη κτίζοντας κεφάλαια να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε δυνητικά προβλήματα παρουσιαστούν.  Το 2010 μάλιστα το World Economic Forum σε μελέτή του κατέταξε παγκοσμίως το κυπριακό τραπεζικό σύστημα 15ο όσον αφορά θέματα ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με την 18η θέση που κατείχε το 2009.  Επιπρόσθετα, οι Τράπεζες σε συνεννόηση με την Συντεχνία των εργαζομένων στο Τραπεζικό Τομέα, μέσα στα πλαίσια ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης, προχώρησαν σε παγοποίηση των μισθών (ΑΤΑ, Ετήσιες Προσαυξήσεις) για τα επόμενα δύο χρόνια συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων και της ευρωστίας των.

Ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας πέραν του 8% καθώς και του δημοσιονομικού ελλείμματος, όπως και η αύξηση που παρουσιάζεται στο δημόσιο χρέος, δεν σχετίζονται με το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων.  Τουναντίον όλο αυτό το διάστημα οι τράπεζες συνέχισαν να συνεισφέρουν στα δημόσια ταμεία, είτε υπό τη μορφή φορολογίας από τα εισοδήματα τους, έκτακτων εισφορών (ειδικός φόρος 120εκ. για το 2011 και 2012) κλπ, ενώ κανείς υπάλληλος σε τράπεζα δεν έχει χάσει την εργασία του.  Επιπρόσθετα, το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο παραμένει σταθερός αιμοδότης των δημοσίων Ταμείων και του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνεχίζοντας ταυτόχρονα την κοινωνική και πολιτιστική του δραστηριότητα και συνεισφορά.
«Κούρεμα» Ελληνικών ομολόγων και θεσμικά όργανα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων που επηρεάζει τις τράπεζες μας πρέπει να επισημανθεί ότι είναι πολιτική απόφαση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λήφθηκε χωρίς να τύχουν ενδελεχής μελέτης οι συνέπειες που θα προκύψουν στα τραπεζικά ιδρύματα της κάθε χώρας μέλους ξεχωριστά.  Η δε απόφαση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής να αυξήσει τον δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων των τραπεζών που συμμετείχαν στα τεστ προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο 9% μέχρι τον Ιούνιο του 2012, μία κίνηση που αποβλέπει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών, έχει δημιουργήσει μία επιπρόσθετη πίεση στα τραπεζικά συστήματα των χωρών μελών της ευρωζώνης.

Από τη μία τα τραπεζικά ιδρύματα καλούνται να συνδράμουν στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και από την άλλη να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους μέσα στον επόμενο χρόνο στα επίπεδα της Βασιλείας ΙΙΙ όπως αυτή θα εφαρμοζόταν το 2019.  Εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων μέχρι πριν 3 χρόνια ευρίσκονταν στο 4% των σταθμισμένων κεφαλαίων του ενεργητικού των τραπεζών, κάποιος αντιλαμβάνεται το μέγεθος των αλλαγών που συντελούνται στο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο των τραπεζών.  Αλλαγές οι οποίες προωθούνται από την πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Φαίνεται δε, ότι οι αλλαγές αυτές γίνονται χωρίς να υπάρχει πλήρης συνεννόηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, Ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών.  Γι’ αυτό χρειάζεται καλύτερος συντονισμός και καλύτερη αξιολόγηση των συνεπειών των αποφάσεων που λαμβάνονται όσον αφορά το αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω είναι αδήριτη  ανάγκη εμείς στη χώρα μας να λάβουμε εκείνα τα μέτρα που πρέπει και χρειάζονται, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οιανδήποτε κατάσταση χωρίς να χρειαστούμε οποιαδήποτε ξένη βοήθεια η οποία ενδεχομένως θα μας επιβάλει να πάρουμε πιο σκληρά μέτρα.  Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη προωθούν στενότερη δημοσιονομική πολιτική στις χώρες μέλη, πολιτική η οποία απ’ ότι διαφαίνεται θα επηρεάσει αρνητικά χώρες οι οποίες προωθούνται ως επιχειρηματικά / χρηματοοικονομικά κέντρα.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί το ενδεχόμενο να ζητήσουμε βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η παροχή οποιασδήποτε βοήθειας πολύ πιθανόν να μας αναγκάσει να υιοθετήσουμε μέτρα τα οποία θα πλήττουν καίρια την ανταγωνιστικότητα μας, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας μας.  Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο επιβολής φορολογικού τέλους στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές (Financial Transactions Tax).  Το μέτρο αυτό αν υιοθετηθεί θα προκαλέσει σημαντικό πλήγμα στην Κυπριακή οικονομία γιατί ένας μεγάλος αριθμός συναλλαγών που τώρα γίνεται μέσω των τραπεζών και των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θα οδηγηθεί εκτός Κύπρου σε χώρες εκτός Ε.Ε.  Ως αποτέλεσμα, θα χαθούν θέσεις εργασίας, θα μειωθεί ο κύκλος εργασιών των χρηματοοικονομικών εταιρειών ενώ αρκετές ενδέχεται να αποχωρήσουν από τη χώρα, με ότι αυτό συνεπάγεται στα δημόσια έσοδα και στο επίπεδο παροχής ολοκληρωμένου φάσματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  Η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να καταψηφίσει το μέτρο αυτό, όμως είναι ευνόητο ότι τυχόν συμμετοχή μας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης θα αποδυνάμωνε τις διαπραγματευτικές μας δυνατότητες επηρεάζοντας έτσι αρνητικά την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων. 

Για τους πιο πάνω λόγους είναι σημαντικό να πετύχουμε ισοσκελισμένους ή και ακόμη καλύτερα πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και ταυτόχρονα να λύσουμε τα διαρθρωτικά προβλήματα μόνοι μας, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής οικονομίας στο σύνολό της.Δρ Μιχάλης Καμμάς
Γενικός Διευθυντής
Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου
Οι απόψεις που εκφράζονται είναι αυστηρά προσωπικές
Ιανουάριος/2012

Tuesday, January 24, 2012

Ενεργειακή Διαχείριση - Απαίτηση των καιρών

Του 
Διαμαντή Ζαφειριάδη*
Οι επιχειρήσεις, η βιομηχανία και οι κυβερνήσεις βρίσκονται κάτω από τεράστιες οικονομικές και περιβαλλοντικές πιέσεις τα τελευταία χρόνια. Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος της ενέργειας, αλλά και οι πιέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, έχουν οδηγήσει στην αναζήτηση τρόπων για αποδοτικότερη διαχείριση της ενέργειας. Στην παγκόσμια αγορά, μια οικονομικά ανταγωνιστική επιχείρηση, βιομηχανία αλλά ακόμη και μια κυβέρνηση, πρέπει να λάβει υπόψη της, την εξοικονόμηση ενέργειας σε σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα αλλά και μελλοντικές επενδύσεις.

Το πρόσφατο τραγικό συμβάν στο Μαρί, μας έδωσε ακόμη ένα μάθημα για την ανάγκη σωστότερης ενεργειακής διαχείρισης όχι μόνο από τις κυβερνήσεις αλλά και από εμάς τους ίδιους στο σπίτι και στις επιχειρήσεις.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) στην προσπάθεια του να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη ενεργειακή διαχείριση, εκπόνησε και δημοσίευσε  το πρότυπο ISO 50001:2011 «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας - Απαιτήσεις και οδηγός χρήσης», τον Ιούνιο του 2011. Ένα τέτοιο πρότυπο ενεργειακής διαχείρισης παρέχει το πλαίσιο συστηματοποίησης των προσπαθειών των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, καθιερώνοντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ).

Το ISO 50001 στοχεύει στη συστηματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ενεργειακών πόρων μιας επιχείρησης/οργανισμού μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας ενός συστήματος διεργασιών και διαδικασιών, οι οποίες θα ελέγχουν τις βασικές ενεργειακές πλευρές του οργανισμού. Ένα ΣΔΕ που εγκαθιδρύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραπάνω προτύπου, εντοπίζει τις ευκαιρίες ενεργειακής βελτίωσης και καθιερώνει συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους εξοικονόμησης ενέργειας. Οι εν λόγω σκοποί και στόχοι επιτυγχάνονται μέσω προγραμμάτων συστηματικής διαχείρισης της ενέργειας, νέων αποδοτικών τεχνολογιών, υλικών και διεργασιών παραγωγής, τα οποία, πέρα από το οικονομικό όφελος, βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και να αυξήσουν την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Εκτός από τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, ένα ΣΔΕ μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των κριτηρίων συντήρησης εξοπλισμού και επιλογής προμηθευτών, αλλά ακόμα και στη βελτίωση της διακύμανσης της ποιότητας στις διεργασίες παραγωγής. Επίσης μπορεί να περικόψει κόστη και να μειώσει εκπομπές αερίων θερμοκηπίου παρέχοντας ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση.

Άλλα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του ISO 50001 είναι η συγκριτική προτυποποίηση (benchmarking), η μέτρηση, η τεκμηρίωση και η αναφορά των βελτιώσεων της ενεργειακής έντασης και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον. Η ύπαρξη διαφάνειας και καλύτερης επικοινωνίας σχετικά με τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων αλλά και η αξιολόγηση και η ιεράρχηση της υλοποίησης νέων ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, αποτελούν επιπλέον οφέλη της εφαρμογής ενός ΣΔΕ.

Για την ορθή εφαρμογή της ενεργειακής διαχείρισης σε μία βιομηχανία, απαιτείται αρχικά η διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης, από την οποία θα προκύψει μεταξύ των άλλων και σαφής εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η βιομηχανία από ενεργειακής άποψης. Το ΣΔΕ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 μπορεί να εφαρμοστεί και να πιστοποιηθεί τόσο αυτοτελώς όσο και ενοποιημένα  με άλλα συστήματα διαχείρισης (όπως π.χ. με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, ISO 9001 και περιβάλλοντος, ISO 14001). Απευθύνεται σε όλους τους τύπους και τα μεγέθη των οργανισμών και επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια ενιαία πολιτική, να εντοπίζουν τόσο τις σημαντικές ενεργειακές πτυχές όσο και τις εγκαταστάσεις-δίκτυα-εξοπλισμό που επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στη χρήση και κατανάλωση της ενέργειας.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας της εκπόνησης και υιοθέτησης των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο, παρακολουθεί στενά το εν λόγω θέμα και  θα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για οποιεσδήποτε εξελίξεις.

Διαμαντής  Ζαφειριάδης*
*Λειτουργός Τυποποίησης του
Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)


Sunday, January 22, 2012

Οι επτά αμαρτίες της κοινωνίας

Πληγές της κοινωνίας
Οι επτά αμαρτίες της κοινωνίας: πολιτική χωρίς αρχές, πλούτη χωρίς κόπο, εμπόριο χωρίς ηθική, απόλαυση χωρίς μετάνοια, διαπαιδαγώγηση χωρίς χαρακτήρα, επιστήμη χωρίς ανθρωπισμό, θαυμασμός χωρίς ακολουθία.

Μαχάτμα Γκάντι
Ινδός πολιτικός και πνευματικός ηγέτης
1869- 1948

Εφτά πράγματα που δεν πρέπει να έχεις.
Σύμφωνα με το μεγάλο Ινδό ηγέτη, Μαχάτμα Γκάντι τα παρακάτω συνιστούν τα 7 αμαρτήματα της κοινωνίας. Στην κοινωνία που αυτός οραματίστηκε οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν:

                                                         1. Πλούτο χωρίς μόχθο
                                                         2. Απόλαυση χωρίς συναίσθημα
                                                         3. Εμπόριο χωρίς ήθος
                                                         4. Γνώση χωρίς χαρακτήρα
                                                         5. Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά
                                                         6. Λατρεία χωρίς θυσία
                                                         7. Πολιτική χωρίς αρχές
 
Δείτε : Στο Μαυσωλείο του... πολίτη του κόσμου: Ταξιδιάρης

Saturday, January 21, 2012

Ανδρέας Ονουφρίου, Συγγραφέας

Ένας εκλεκτός πνευματικός άνθρωπος
Ο Ανδρέας Ονουφρίου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο και από πολύ μικρός ασχολήθηκε με την πεζογραφία. Αποφοίτησε από το Εμπορικό Λύκειο Αμμοχώστου και εργάστηκε στο Συμβούλιο Υδρεύσεως Αμμοχώστου. Σήμερα είναι πρόσφυγας στην ίδια του την πατρίδα και ζει με τη σύζυγο του στο συνοικισμό Κολοσσίου, στη Λεμεσό.
Κείμενα του δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς σε εφημερίδες και περιοδικά της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Διηγήματα του μεταδόθηκαν από την Κυπριακή και Ελληνική ραδιοφωνία. Έχουν μεταφραστεί και ανθολογηθεί μέσω του Pen Club στα αγγλικά, γερμανικά, ρωσικά, ουγγρικά, στα κινέζικα και στα γαλλικά. Επίσης ανθολογήθηκαν σε ελληνικές εκδόσεις στη σχολική Θεματοθήκη του Δ. Γιάκου και στο Κυπριακό Ανθολόγιο για το δημοτικό.
Βραβεύτηκε με το Α΄ και Β ΄ Βραβείο σε σχετικούς λογοτεχνικούς διαγωνισμούς στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό και συγκεκριμένα σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Ηπειρωτικής Εστίας, του Ελληνικού Ινστιτούτου Λονδίνου, του Συνδέσμου Φιλίας Θεσσαλονίκης-Κύπρου κ.ά.

Υπήρξε για αρκετά χρόνια συνεργάτης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Ελλάδας και άλλων πνευματικών σωματείων της Κύπρου. Επί δημαρχίας Γ. Σκορδή, τιμήθηκε από το Δήμο Αμμοχώστου. Τιμήθηκε ακόμη κι από την Πνευματική Ολυμπιάδα.
 
                                                       Έργα του Ανδρέα Ονουφρίου
Προθάλαμοι, Διηγήματα Λευκωσία 1972
Οι ώρες του χαμού, Νουβέλα – χρονικό εκδόσεις Ιωλκός, Αθήνα 1975 ( Έπαινος στα Κρατικά βραβεία Λογοτεχνίας Κύπρου )
Κραυγές στ’ αυτιά του κόσμου, διηγήματα, Λευκωσία 1977 ( Έπαινος στα Κρατικά βραβεία Λογοτεχνίας Κύπρου )
Του 35ου παράλληλου, Διηγήματα – νουβέλα, Λεμεσός 1987
Η γη που μας εγέννησε, Ιστορικό μυθιστόρημα, Λευκωσία 1989
Της γης και της φωτιάς, διηγήματα, Λευκωσία 1996
Το σωσίβιο, μυθιστόρημα, Λευκωσία 2006
Η καρδιά της λύκαινας
Σεξ α λα καρτ


Αγαπητέ μου Ονουφρίου,
Ευχαριστώ θερμά για το εξαίρετο μυθιστόρημά σου «Η Γη που μας εγέννησε». Το διάβασα με αδιάπτωτο ενδιαφέρον, και ξανάζησα στις σελίδες του όλα εκείνα που συνθέτουν τις πρόσφατες τραγικές περιπέτειες του νησιού μας. Στις σελίδες του βιβλίου ζωντανεύεις, πράγματι, την ιστορία της δίδεις τις ανθρώπινες διαστάσεις της, και συναρπάζεις με τον ευαίσθητο και παλμώδη λόγο σου. Παράλληλα, με την ανέλιξη του μύθου και την καθαρή διαγραφή των χαρακτήρων των ηρώων σου, αναπτύσσεις ιδέες, σκέψεις και αισθήματα, που έχουν διαχρονικό χαρακτήρα και δίδουν το βαθύτερο πνεύμα των ανθρωπιστικών και εθνικών αγώνων όλων των εποχών.

Είναι εκπληκτική η αριστοτεχνική διαγραφή των χαρακτήρων, η ψυχογραφική ανάλυση των ηρώων σου και η δύναμη και η παραστατικότητα με την οποίαν δίδεις τα αισθήματα της συντριβής, του πόνου, της απόγνωσης, που δοκίμασαν οι άνθρωποι μας κάτω από τις τραγικές συνθήκες του εμφύλιου και της βάρβαρης τούρκικης εισβολής. Αυτή η ανθρώπινη διάσταση της ιστορίας, που τόσο άνετα προσφέρεις στο βιβλίο σου, δίδει μια σφαιρική εικόνα των γεγονότων και ενημερώνει υποβλητικά τον αναγνώστη, καλύτερα από ένα ιστορικό κείμενο. Πέρα όμως από όλα αυτά, το βιβλίο μαρτυρεί ακριβή και αντικειμενική γνώση των γεγονότων, βαθιά κρίση για τα αίτια που τα προκάλεσαν και απαρασάλευτη πίστη στις ανθρώπινες αξίες και τα ανώτερα ιδεώδη της ζωής. Το μυθιστόρημα σου είναι το σύγχρονο έπος της Κύπρου.

Πρέπει να το διαβάσουν όλοι οι Κύπριοι και όλοι, γενικά οι Έλληνες, για να δουν - πέρα από την ιστορία - την ανθρώπινη πτυχή του προβλήματος. Σε συγχαίρω θερμότατα τόσο για τις αφηγηματικές αρετές του βιβλίου σου, όσο και για τις ανθρωπιστικές ιδέες και τα γνήσια δημοκρατικά αισθήματα, που ευκαιριακά, αναπτύσσεις μ' ένα μεστό λογοτεχνικό λόγο και πλούτο εκφραστικών μέσων και μυθιστορηματικών ευρημάτων, τα οποία όμως δεν απομακρύνουν καθόλου από την ιστορική πραγματικότητα.
Με εξαιρετική εκτίμηση και αγάπη,       
                   Ν. Κρανιδιώτης (23.8.1990)

 Ο εκδότης Κώστας Επιφανίου.
Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου Αλέξης Γαλανός.
 
0 εκλεκτός πεζογράφος Αντρέας Ονούφριου έχει δώσει αξιόλογο έργο εμπνευσμένο από τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Διηγηματογραφία του για τον Αγώνα απαντάται στο βιβλίο «Κραυγές του κόσμου».
 Κώστας Επιφανίου, Ανδρέας Ονουφρίου και Φοίβος Νικολαΐδης.
 
Η καρδιά της λύκαινας
Περιγραφή: Η Πέρρη είναι μια νέα και όμορφη γυναίκα που ονειρεύεται να γίνει μια μέρα σταρ του σινεμά. Γνωρίζει τον έρωτα στο πρόσωπο ενός Γάλλου γιατρού, βρίσκει κοντά του την ευτυχία, αλλά η μοίρα άλλα έχει αποφασίσει.

Μένει με τις στάχτες των χαμένων ονείρων της στα χέρια, έγκυος και αναγκάζεται σε έναν οδυνηρό συμβιβασμό με ένα γάμο που δεν επιθυμεί να γίνει. Αυτό θα την οδηγήσει στην παράνοια και θα την μεταμορφώσει σε λύκαινα. Αφοσιώνεται στο παιδί του έρωτά της, ενώ στο παιδί που αποκτά με τον σύζυγο της θα βρει το εξιλαστήριο θύμα για να εκδικηθεί τη ζωή που τη γέλασε.

Στήνει μια παρανοϊκή συνωμοσία που θα φέρει τις ζωές των γύρω της - και των ίδιων των παιδιών της - στο χείλος της αβύσσου. Θα μπορέσει άραγε, και πώς, να έλθει η κάθαρση και ο λυτρωμός από τούτο το εφιαλτικό σκηνικό; Και ποιος είναι αυτός που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τη λύκαινα που φέρνει τη δυστυχία και τον όλεθρο;

Βάζο με αγκάθια
Μπορεί να μην έχεις τη δυνατότητα να ρυθμίζεις την πνοή του ανέμου, μπορείς όμως να ρυθμίζεις τα πανιά σου για να σε φέρουν εκεί που στοχεύεις. Όμως άξαφνα σου σχίζουν τα πανιά και σε τσακίζουν στα βράχια της απελπισίας. Τότε, γίνεσαι έρμαιο της δύναμης που σου επιβάλλεται και περνά τα πεθαμένα σου όνειρα ο οδοστρωτήρας της οδύνης. Εκλογή, πια, δεν έχεις! Έξοδος δεν υπάρχει! Ελπίδα δεν υπάρχει! Η υποταγή θα πετρώσει τη θλίψη, η ψυχή σου θα χάσει τον ήλιο της ζωής και γίνεσαι θλιβερό παίγνιο στα χέρια του ισχυρού. Η μάνα της ήταν ο ισχυρός καταλύτης. Ο πατέρας της έφυγε ξαφνικά απ τη ζωή, βίαια και τραγικά. Από τότε ερήμωσε και η δική της ζωή. Ένα τραγούδι που μένει στη μέση, μόνο πίκρα αφήνει στα σφαλισμένα παραθυρόφυλλα της απαντοχής...

Σεμνός, χαμηλών τόνων, άτομο με αρχές και ιδανικά, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Ο καταξιωμένος συγγραφέας Ανδρέας Ονουφρίου με την πλούσια συγγραφική του δουλειά και την έντονη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου, συμβάλει τα μέγιστα στα γράμματα και στον πολιτισμό.

Friday, January 20, 2012

Πολιτική με αξίες ανοίγει δρόμους με προοπτική

Πολιτική με αξίες ανοίγει δρόμους με προοπτική

Του Σταύρου Α. Ζένιου
Facebook
Οι αξίες έχουν αξία στην πολιτική. Είναι η πυξίδα που καθοδηγεί την πολιτική διαδικασία να ανοίγει δρόμους με προοπτική. Οι αξίες δεν λύνουν προβλήματα. Καθοδηγούν όμως τις επιλογές μας, προσφέρουν κατεύθυνση μέσα από τα μεγάλα ηθικά διλήμματα, καθορίζουν σε τι κόσμο ζούμε και τι κόσμο αφήνουμε στα παιδιά μας. Ρυθμίζουν την κοινωνική οργάνωση και δίνουν στίγμα στους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα της χώρας. Κάθε οργανωμένη συμβίωση στηρίζεται σε αξίες και η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία αναγνωρίζει την τεράστια σημασία τους. Αυτό φαίνεται το έχουμε ξεχάσει.

Πολιτική χωρίς αξίες εκφυλίζεται σε μια αδιέξοδη διαδικασία τακτικισμών επιδίωξης της εξουσίας. Παραδινόμαστε στις ηδονές του κομματισμού, συνδικαλισμού, ερασιτεχνισμού, αναβλητικότητας και ακατάσχετου εντυπωσιασμού. Τελικά αποσυρόμαστε: στις δημοτικές εκλογές είχαμε 39% αποχές. Κινδυνεύουμε να έχουμε σε ένα χρόνο πρόεδρο του “30 και μισό”. Δηλαδή, το 50%+1 του 61% αυτών που ψηφίζουν. Καταθλιπτική προοπτική!

Τον κόσμο μας όμως εμείς τον φτιάχνουμε. Στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε νοοτροπίες για να βγούμε από τα αδιέξοδα. Το φυσικό αέριο δεν είναι από μηχανής θεός. Ως λαός δεν μας αρκεί «φυσικό αέριο και ριάλιτι ΤV», για να παραφράσω την προσφιλή φράση «άρτος και θεάματα» των παρακμιακών αυτοκρατόρων της Ρώμης. «Ένας λαός που αξιολογεί τα προνόμια του πιο ψηλά από τις αξίες του, σύντομα χάνει και τα δύο» υπέδειξε εύστοχα ο αρχηγός των συμμαχικών δυνάμεων στρατηγός Αϊζενχάουερ. Μέσα στον ενθουσιασμό για την ανακάλυψη φυσικού αερίου να θυμόμαστε αυτά τα λόγια. Αλλιώς κινδυνεύουμε να χάσουμε το φυσικό αέριο όπως χάσαμε το Μαρί. 

Ποιες αξίες μας ανοίγουν δρόμους με προοπτική; Ο πατριωτισμός, η υπευθυνότητα, ο επαγγελματισμός, η αυτοπεποίθηση, η ασυμβίβαστη αγάπη για την αλήθεια. 
1. Πατριωτισμός
Η αγάπη για την πατρίδα εξαρτάται από την εκτίμηση που έχουμε για την πατρίδα μας. Όμως πατρίδα είμαστε εμείς. Φιλοπατρία επομένως είναι η αυτοεκτίμηση που έχουμε για την κοινωνία μας, τα επιτεύγματα της, τις προοπτικές της. Όπως το έθεσε ο Νέλσον Μαντέλα: «Ο νέος πατριωτισμός και το αίσθημα υπερηφάνειας, προκύπτουν όχι μόνο από την καρδιά μας αλλά και από την πρόοδο που κάνουμε για όλους τους κατοίκους της χώρας».

Σε καιρό πολέμου πατριωτισμός είναι η αυτοθυσία. Σήμερα όμως δεν αρκούν οι ανέξοδες εκφράσεις πατριωτισμού. Πατριωτισμός είναι να αναδείξουμε το Κοινοβούλιο μας ως το μέρος όπου τα εθνικά θέματα λύνονται για χάρη του κοινού καλού και όχι προς όφελος πολιτικών τακτικισμών, ιδεολογικών δογματισμών ή δειλία μπροστά στο πολιτικό κόστος. Πατριωτισμός είναι ο σεβασμός των θεσμών προς τον πολίτη και του πολίτη προς τους θεσμούς. Είναι το υψηλό αίσθημα ευθύνης της εκτελεστικής εξουσίας μπροστά στην εμπιστοσύνη με την οποία ο λαός την περιβάλλει όταν της αναθέτει την αρχηγία κράτους και κυβέρνησης.

Τι σημαίνουν αυτά για τον καθένα μας; Πατριώτης είναι όποιος γνήσια μετέχει στα κοινά, όχι όποιος προσβλέπει διορισμό στο δημόσιο από το κόμμα που στηρίζει. Πατριωτισμός είναι να δραστηριοποιούμαστε πολιτικά στον ελεύθερο μας χρόνο, όχι εις βάρος των επαγγελματικών μας υποχρεώσεων. Ο φοιτητής που ζητά να ακυρωθούν τα μαθήματα για να διαδηλώσει κατά της ανακήρυξης του ψευδοκράτους εκδηλώνει φυγοπονία· πατριωτισμός θα ήταν να αναλάβει την ευθύνη της πράξης του, να διαδηλώσει στον ελεύθερο του χρόνο, να αναπληρώσει μόνος τη χαμένη διάλεξη.

Ο δάσκαλος που απέχει από τις σχολικές γιορτές διαμαρτυρόμενος για τα οικονομικά μέτρα δεν δείχνει πατριωτισμό —αποκαλύπτει εγωκεντρισμό. «Πατριώτης είναι ο δαπανώμενος δάσκαλος, ο ακέραιος λειτουργός, ο γρηγορών ιατρός. Πατριώτης είναι όποιος οξύνει την ευαισθησία και την κριτική μας σκέψη, όποιος εκφέρει λόγο ελευθεροποιό, ήθος ρήξης και σύγκρουσης με οτιδήποτε εξαθλιώνει τη ζωή» παρατηρεί ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Σταύρος Φωτίου. Αυτά πρέπει να αναγνωρίσουμε για να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο αίσθημα πατριωτισμού που να τιμά «με έργα και όχι με λόγια» την πατρίδα μας. 
2. Υπευθυνότητα
Αναλαμβάνω ευθύνη για το αποτέλεσμα όχι μόνο των δικών μου πράξεων και παραλείψεων αλλά και των συνεργατών μου. Η περιχαράκωση του αδύνατου «εγώ» με το ισχυρό «εμείς» συνεπάγεται διεύρυνση της υπευθυνότητας. Αλλιώς το «εμείς» είναι όσο ισχυρό όσο και ο πιο αδύναμος κρίκος. Δεν είμαι όμως μόνο υπεύθυνος για τα καθήκοντα που μου έχουν αναταθεί. Ένα υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας με ωθεί να βλέπω τις ευκαιρίες που εμφανίζονται ως καθήκον. «Η υπευθυνότητα είναι ανάλογη με το μέγεθος της ευκαιρίας» αναγνωρίζει ο εκ των πρωτεργατών της Κοινωνίας των Εθνών Γούντροου Γουίλσον. 

3. Επαγγελματισμός
Δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε ό,τι κάνουμε. Δίνουμε περισσότερο από ό,τι αναμένεται από εμάς, όχι απλώς τα λιγότερα απαραίτητα. Ασχολούμαστε προσεκτικά με όλες τις διαστάσεις του έργου και αποκτούμε τις αναγκαίες δεξιότητες. Εστιαζόμαστε στο καθήκον, δεν αποπροσανατολιζόμαστε. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας και τα διορθώνουμε, δεν τα κρύβουμε.Επαγγελματισμός σημαίνει να βάζουμε τη σχέση υπεράνω του προσωπικού συμφέροντος. Η σχέση είναι το «εμείς», το προσωπικό συμφέρον είναι το «εγώ». Ο επαγγελματισμός δημιουργεί εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών του κοινωνικού συνόλου και ενισχύει το «εμείς». 
 
4. Αυτοπεποίθηση
Ο επαγγελματισμός οδηγεί σε επιτυχίες και βελτιώνει την αυτοπεποίθησή μας. Εγκαταλείπουμε έτσι την αναβλητικότητα που καταλήγει σε απραξία. Αν το περιβάλλον είναι σταθερό και η υφιστάμενη κατάσταση ικανοποιητική, τότε η αναβλητικότητα δεν προκαλεί μεγάλο κακό. Σε ένα δυναμικό περιβάλλον αναταραχών όμως, η αδράνεια είναι επικίνδυνη. Οδηγεί σε στασιμότητα και οπισθοδρόμηση, καταλήγει σε αδιέξοδα. Για να αντιμετωπίσουμε τις αναταραχές ως μια σειρά ευκαιριών απαιτείται σχεδιασμός για να παίρνουμε πρωτοβουλίες την κατάλληλη στιγμή και με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτό απαιτεί ένα ισχυρό αίσθημα αυτοπεποίθησης. Η αυτοπεποίθηση όμως δεν είναι μόνο θέμα αυτογνωσίας. Απαιτεί εμπειρογνωμοσύνη, αξιοπιστία και δημιουργία θεσμών. 

5. Αλήθεια
Το οφείλουμε στην πατρίδα μας να λέμε τα πράγματα όπως τα βλέπουμε και όχι όπως θα μας κάνουν αρεστούς. Πατριώτης είναι όποιος λέει όχι μόνο τη βολική αλήθεια αλλά όλη την αλήθεια.
Η ανευθυνότητα, ο ερασιτεχνισμός και ο εντυπωσιασμός είναι μεταδοτικές ασθένειες που καταστρέφουν το σώμα της κοινωνίας. Ωστόσο, εξίσου μεταδοτικές είναι η υπευθυνότητα, ο επαγγελματισμός και η αλήθεια. Μπορούν να σώσουν μια κοινωνία. Αν το θελήσουμε πολύ και πολλοί, στο χέρι μας είναι να οικοδομήσουμε μια νέα, δημιουργική Κύπρο με σύγχρονες αξίες.
Σταύρος Α. Ζένιος
*
Σταύρος Α. Ζένιος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και πρόεδρος των πρυτάνεων των Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών 
Facebook
Ο δρόμος του Χάβελ
Στις 18 Δεκεμβρίου πέθανε ο τελευταίος πρόεδρος της Τσεχοσλοβακίας και πρώτος πρόεδρος της Τσεχίας Βάτσλαφ Χάβελ. Η κηδεία του πέρασε απαρατήρητη στη χώρα μας. Και όμως ο βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας θεατρικός συγγραφέας «διακινδύνευσε τα πάντα για να ζει στην αλήθεια». Αληθινός με τον εαυτό του και αληθινός με το αυταρχικό καθεστώς που καταπίεζε εκατομμύρια, έδωσε με τα έργα του ελπίδα και θάρρος στους συμπατριώτες του.
Το φως της αλήθειας επικράτησε τελικά πάνω στο σκοτάδι της απελπισίας και των ψεμάτων και ένας καινούργιος κόσμος γεννήθηκε στη χώρα του. Ο Χάβελ δεν ήταν μόνος. Ακολούθησε τον δρόμο που άνοιξαν άλλοι μεγάλοι ηγέτες, όπως ο Μαχάτμα Γκάντι στο βιβλίο του «Τα πειράματα μου με την αλήθεια».
Ας μην απογοητευόμαστε λοιπόν μπροστά στο μέγεθος των σημερινών προκλήσεων. Αυτές δεν είναι τίποτα μπροστά στη σοβιετική αυτοκρατορία που είχε να αντιμετωπίσει ο Χάβελ, το απαρτχάιντ που ανέτρεψε ο Μαντέλα, την αγγλική αυτοκρατορία που πολέμησε ο Γκάντι και οι γονείς μας.
 

Sunday, January 15, 2012

Μαρία Χωρέμη, Ζωγράφος


 Η Μαρία Χωρέμη γεννήθηκε και ζει στο Κιάτο Κορινθίας.
Είναι εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπηρετεί εδώ και είκοσι χρόνια σε σχολεία του νομού.
 Ασχολείται από μικρή με τη ζωγραφική, από αγάπη για την Τέχνη.
Δείτε το προφίλ της στο Facebook και στην ιστοσελίδα της Ζωγραφική
Η έκφραση μέσω της ζωγραφικής λέει η Μαρία Χωρέμη, είναι το προσωπικό ταξίδι για την «Ιθάκη». 
 
Και συμπληρώνει: Είναι ένας εσωτερικός περίπατος και ταυτόχρονα, επικοινωνία με τον περιβάλλοντα χώρο και τον κόσμο. 

Αντλεί την έμπνευσή της από τη μυθολογία και την αρχαιοελληνική εννοιολογία,
καθώς και από τον ψυχισμό, της ανθρώπινης ύπαρξης. 
 
Συναισθήματα και καταστάσεις του μύθου και της πραγματικότητας ζωντανεύουν στον καμβά μέσω της γυναίκας, ως στοιχείο- σύμβολο στο χώρο και στο χρόνο.
 
Άνθρωπος γεμάτος ευαισθησίες, προβληματισμούς για τη ζωή και καλλιτεχνικές ανησυχίες.
Δείχνει ενδιαφέρον για τον άνθρωπο με  ιδιαίτερη αγάπη για τη ζωγραφική.
Είναι παντρεμένη και μητέρα δυο παιδιών.
 Έργα της ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές.

  
 Έχει πλούσια συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις και εργαστήρια ζωγραφικής.
   
Απλές καθαρές γραμμές του προσώπου μέσα από την αντίθεση του φωτός παραπέμπουν ξεκάθαρα στον εσωτερικό κόσμο των συναισθημάτων.
Ωραιότατη δημιουργία φτιαγμένη με αγάπη και μεράκι.
Έντονες χρωματικές ενώσεις με στυλ σε μια ποικιλία θεμάτων.
 
 Δυναμική χρωμάτων και κίνησης σε ένα όμορφο πίνακα.
 
 Με έκδηλη εκφραστικότητα οπτικά, σύνθεση με τη θεία ομορφιά της αιωνιότητας.
 
 Επιτυχημένη χρήση των χρωμάτων.
  
Όμορφες πινελιές στον καμβά με χάρη.
 Καλαίσθητη χρήση των χρωμάτων.
 Υψηλή καλαισθησία, θαυμάσια έργα γεμάτα χρώματα και καλπάζουσα φαντασία.
 Έντονες πινελιές που αποτυπώνουν δημιουργικά τα στοιχεία της φύσης.
 Απεικόνιση με αγάπη και σεβασμό φυσικού τοπίου.
 Πανδαισία χρωμάτων.
 Χαρούμενες πινελιές με έντονα χρώματα και φως.
Θεωρεί κορυφαία την αρχαιοελληνική τέχνη και θαυμάζει την Αναγέννηση.
 Όμορφη σύζευξη αρχαιοελληνικού και σύγχρονου.
 Πρωτοτυπία περιεχομένου και φροντισμένη επιμέλεια της δημιουργού.
 Καθαρές γραμμές, υπέροχοι χρωματισμοί, αρμονία και ομορφιά.
 Συμβολισμοί της τύχης με το ρόδι στο χέρι.
 Εξαιρετική απεικόνιση της χαράς και της ομορφιάς της ζωής.
Αν και αυτοδίδακτή, η Μαρία γνωρίζει πολύ καλά πως να χειρίζεται τη τέχνη της ζωγραφικής με ευκολία και επιτυχία.
Σκληρή δουλειά, συνεχίζει μέχρι σήμερα με την ίδια σοβαρότητα και ζήλο τις όμορφες προσπάθειες της.
 
Με τα λουλούδια που σημαίνουν πάντα ζωή και συμβολίζουν την ελπίδα για το μέλλον.
Η Τέχνη για για τη Μαρία Χωρέμη είναι ένα ταξίδι αναζήτησης και ανακάλυψης του εσώτερου εαυτού μας.
Ο καλλιτέχνης διερευνά τις αλήθειες του στα εσωτερικά και εξωτερικά τοπία, δηλώνει η Μαρία Χωρέμη.
Αγαπημένοι της, μεγάλοι της Τέχνης, μεταξύ άλλων οι :Τισιανός, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Βαν Γκογκ, Πικάσσο, Νταλί.
 Ζωγραφίζει από εσωτερική ανάγκη, επιθυμία έκφρασης μέσω των χρωμάτων.
 Χρησιμοποιεί λάδια σε καμβά γιατί δίνουν επιλογές τεχνικής.
Θεωρώ πολύ μεγάλη τη λέξη "ζωγράφος" και δεν γνωρίζω αν κάποτε θα τη χρησιμοποιήσω για τον εαυτό μου. Η ιδιότητα της εκπαιδευτικού με τιμά και την τιμώ ιδιαίτερα!
"Είχα την τύχη να μαθητεύσω κοντά στην Κορίνθια Ζωγράφο Ευφροσύνη Χαστούπη Παρούση, η οποία έφυγε αναπάντεχα και πρόωρα".

  "Το αγαπημένο μου έργο είναι το ΑΝΤΙΟ αφιερωμένο στη μνήμη της".
Μαρία Χωρέμη