Saturday, March 31, 2012

EOKA 1955-59 Ο αγώνας της ελευθερίας ενάντια στην τυραννία


Πέρασε κιόλας περισσότερος από μισός αιώνας από τότε που άρχισε ο ένοπλος Αγώνας εναντίον της αποικιοκρατίας στην Κύπρο. Χωρίς εθνικιστικές εξάρσεις και φανατισμούς, αλλά με αυτογνωσία και ιστορική συνείδηση, ως πολίτης αυτού του τόπου, νιώθω υπερηφάνεια για τον τιτάνιο αγώνα της ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών) του 1955-59.

Υπερηφάνεια με τη συναίσθηση περισσότερο των υποχρεώσεων προς τους πατριώτες ήρωες και μάρτυρες, που αγωνίστηκαν με αυτοθυσία και έδωσαν τη ζωή τους, άλλοι στις μάχες ή στα βασανιστήρια και άλλοι στο ικρίωμα της αγχόνης.

Στρέφοντας το νου και την καρδιά στην ένοπλη εξέγερση κατά του αποικιακού ζυγού, ότι και να συνέβηκε στο τέλος, δεν μπορεί να μειώσει την ιστορική σημασία εκείνου του παλλαϊκού ξεσηκωμού και του μεγάλου οράματος για ένωση με την Ελλάδα. Ο απελευθερωτικός αγώνας ενός μικρού και υπερήφανου λαού ενάντια σε ένα πανίσχυρο δυνάστη ήταν μεγαλειώδης και απαράμιλλος τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε εκτέλεση, αφού, αντιπροσώπευε τον αγώνα του καλού (ελευθερία) ενάντια στο κακό (τυραννία).

Friday, March 30, 2012

Πρώτο Βραβείο στο Μπάτι σε διαγωνισμό σκύλων!

Έκθεση μορφολογίας Σκύλων - Dog Show -
Κυνολογικός Όμιλος Κύπρου
 Ο Ρένος Νικολαΐδης μαζί με τον Μπάτι (Φιλαράκος).
 Πιστοποιητικό βράβευσης του Μπάτι στην κατηγορία λαμπρατόρ!
 Σήμερα το απόγευμα 30.3.2012 ο Μπάτι πήρε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του.
Ο Ρένος Νικολαΐδης πανευτυχής με τον Μπάτι!
Κι άλλες διακρίσεις του φιλαράκου!!
Μπάτι μας, συγχαρητήρια και πολλά μπράβο σε σένα και τον εκπαιδευτή σου Ρένο!!!

ΡΙΚ - Ανάγκης μακροπρόθεσμης και βιώσιμης χρηματοδότησης

Σκέψεις για τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης - ΡΙΚ

 Του Φοίβου Νικολαΐδη
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι οργανισμοί και κατ’ επέκταση και τα δημόσια μέσα επικοινωνίας (Public Service MediaPSM) τα τελευταία ιδίως χρόνια, είναι η χρηματοδότησή τους. Η οικονομική κρίση δε, επέτεινε το πρόβλημα αυτό με κατάληξη το δυσκολότερο τρόπο που χρηματοδοτούνται. Ενώ, η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες για εξοπλισμό και συντήρηση.

Επειδή, ακριβώς, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν μια απαισιόδοξη εικόνα για το άμεσο μέλλον,  θα πρέπει να ληφθούν έγκαιρα, μέτρα για την προσαρμογή στην οικονομική πραγματικότητα, χωρίς, να τίθεται σε κίνδυνο η υπόσταση τους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU- European Broadcasting Union) η οποία υπερασπίζεται την ανεξαρτησία τους, καθήκον των δημόσιων μέσων επικοινωνίας, είναι να εκπληρώνουν την αποστολή τους και μεταξύ άλλων, να εξυπηρετούν την κοινωνία στο σύνολό της, όσον αφορά την πληροφόρηση, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη διασφάλιση του πλουραλισμού.

Αυτό όμως, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, εάν υπάρχει εξάρτηση από δημαγωγική, πολιτική παρέμβαση στη διαδικασία, της χρηματοδότησής τους.
 
Διάφορες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να προβληματίζονται έντονα και να διερευνούν νέες προσεγγίσεις για τη χρηματοδότηση των οργανισμών αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες του παρελθόντος και την τεχνολογική εξέλιξη.

Για να τιμήσουν την αποστολή τους, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς χρειάζονται μακροπρόθεσμη, βιώσιμη και πολιτικά ανεξάρτητη χρηματοδότηση. Αυτό είναι υψίστης σημασίας, για την εξασφάλιση της προσφοράς τους προς την κοινωνία και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Έτσι, το ΡΙΚ χρειάζεται ένα εκσυγχρονισμένο ειδικό νομικό πλαίσιο, που να εξασφαλίζει τη χρηματοδότησή του, ώστε να μπορεί να εκπληρώνει την Αποστολή του και να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

Πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης, της οποίας το ΡΙΚ είναι μέλος, διαπίστωσε ότι το είδος χρηματοδότησης δεν έχει τόσο σημαντικό αντίκτυπο στις επιδόσεις ενός ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Το τι κάνει τη διαφορά, πέραν των άλλων φυσικά είναι η ίδια η χρηματοδότηση. Τα έσοδα δηλαδή πρέπει να είναι επαρκή, μακροπρόθεσμα και εγγυημένα, ανεξάρτητα από τις ιδιομορφίες της γενικότερης πολιτικής του κράτους.

Οι δημόσιοι οργανισμοί μέσων επικοινωνίας που πραγματικά εξυπηρετούν το κοινό, δεν πρέπει να εξαρτώνται από την πολιτική εξουσία, ούτε από τους διαφημιστές. Με την πολιτική πίεση και χωρίς στερεά οικονομικά θεμέλια, χάνουν την ανεξαρτησία τους και δεν μπορούν να προγραμματίζουν για το μέλλον.

Το ύψος της χρηματοδότησης πρέπει να αντικατοπτρίζει τις εθνικές ανάγκες. Πόσα ακριβώς χρήματα απαιτούνται, για να τιμήσει την αποστολής του ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, είναι ένα ερώτημα, χωρίς εύκολη απάντηση.

Το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης ανέλυσε στοιχεία και επεξεργάστηκε δεδομένα από τα μέλη της, υπολογίζοντας τις λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Ο μέσος όρος για την ΕΕ των 27 ήταν στο 0,21% του ΑΕΠ. Για την Κύπρο το ποσοστό αυτό είναι γύρω στο 0.22%. Για το 2011 ήταν γύρω στο 0,21% και η προς ψήφιση ενώπιον της Βουλής, κρατική χορηγία είναι μικρότερη, παρ’ όλο που οι μικρότερες χώρες, δεν έχουν το πλεονέκτημα των οικονομιών κλίμακας και θέλουν μεγαλύτερη στήριξη.
Τα περισσότερα μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης έχουν το μοντέλο της διττής χρηματοδότησης. Έχουν δηλαδή έσοδα από περισσότερες από μια πηγή, επίσης, παράγουν εισόδημα από διαφημίσεις και χορηγίες ή άλλες εμπορικές δραστηριότητες. Περίπου το 60% των μελών βασίζονται κυρίως σε εισόδημα από ανταποδοτικό τέλος (license fee). Το 1/3 περίπου στηρίζονται κυρίως σε δημόσιους πόρους.

Μετά τη συζήτησης του προϋπολογισμού του ΡΙΚ στη Βουλή, θα πρέπει, πάραυτα, να αρχίσει μια σοβαρή συζήτηση για τη χρηματοδότηση και την Αποστολή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Κύπρο.

Χρειάζονται ουσιαστικές λειτουργικές αλλά και ρυθμιστικές αλλαγές. Επίσης, αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος χρηματοδότησης ώστε να γίνει σε μακροπρόθεσμη ή έστω μεσοπρόθεσμη βάση με προκαθορισμένο ετήσιο ποσό, βασισμένο σε μια φόρμουλα ως ποσοστό για παράδειγμα στο 0.25% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ).

Νοουμένου πάντοτε, ότι, το ΡΙΚ λειτουργεί σε ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, μέσα από διαφάνεια, ανεξαρτησία και χρηστή διοίκηση, κόσμημα για την κοινωνία μας και όχι ακόμη μια πηγή εξυπηρέτησης διαφόρων σκοπιμοτήτων.

Φοίβος Νικολαΐδης
Μέλος Δ.Σ. ΡΙΚ


Thursday, March 29, 2012

Να σοβαρευτούμε

Του Δρ Κώστη Κονή


Με  το θέμα του επαγγελματισμού έχουμε και στο παρελθόν ασχοληθεί. Μερικά χρόνια ίσως πριν. Δεν αναζήτησα καθόλου το παλιό άρθρο. Ήθελα να αρχίσω να γράφω βάζοντας στο χαρτί αυτά που αισθάνομαι σήμερα και χωρίς κανένα επηρεασμό από τα παλιά.

Ας υπενθυμίσουμε όμως τι είναι επαγγελματισμός και ποια η σχέση του με την ανταγωνιστικότητα, το επίπεδο και την ποιότητα ζωής αλλά και  της σοβαρότητας που μια Ευρωπαϊκή χώρα θέλει να εκπέμπει. Με απλά λόγια, ψηλό επίπεδο επαγγελματισμού έχουμε όταν στο επαγγελματικό μέρος της ζωής μας, είμαστε πλήρως ενημερωμένοι και καταρτισμένοι σε αυτό που κάνουμε  και  όταν λειτουργούμε, με συνείδηση, σοβαρότητα και υπευθυνότατα σεβόμενοι όλους εκείνους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή. Είτε πρόκειται για  πελάτες, είτε για συνεργάτες είτε για συναδέλφους.

Πού βρισκόμαστε λοιπόν με το θέμα επαγγελματισμός σήμερα στη χώρα μας; Με μεγάλη μου λύπη θα έλεγα σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επίπεδα που πολλές φορές είναι απαράδεκτα. Γιατί τι πιο καλυτέρα θα μπορούσε να είναι όταν στελέχη του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα απαξιούν για παράδειγμα να απαντήσουν τα τηλεφωνήματά τους; Όταν, χειρότερα ακόμα, απαντούν και υπόσχονται να επανέλθουν για κάποιο θέμα και δεν επανέρχονται ποτέ;

Όταν γράφεις κάπου για ένα θέμα και δεν παίρνεις ποτέ απάντηση; Όταν συζητάς με στελέχη που δεν είναι καθόλου ενημερωμένα στον τομέα τους και ούτε καν δείχνουν διάθεση να ακούσουν και να μάθουν; Όταν οργανισμοί επενδύουν σε εκπαίδευση και τα στελέχη εμφανίζονται αδιάφορα να αξιοποιήσουν τον χρόνο αυτό; Αλλά και ανάποδα, όταν επιχειρηματίες, σε ανώτατο επίπεδο, θεωρούν πολλές φορές το θέμα της εκπαίδευσης αντί ως επένδυση, σπατάλη και χάσιμο χρόνου;

Πολλά δυστυχώς τα ωραία λόγια για ανταγωνιστικότητα, για αξιοποίηση ευκαιριών, για προοπτικές συνεργασιών κ.λπ. Τίποτα όμως δεν μπορεί να γίνει, αν δεν προσέξουμε τον επαγγελματισμό μας και αν δεν αναβαθμίσουμε τα επίπεδά μας. Οι ευκαιρίες είναι πολλές και η τεχνολογία και τα συστήματα που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, ουδέποτε ήταν τόσο πολλά. Πόσο όμως μπορούν να αξιοποιηθούν  αν δεν έχουμε  επαγγελματισμό; Όχι πολύ δυστυχώς. Και ο λόγος είναι ότι αυτό είναι πιο πολύ θέμα συνείδησης, υπευθυνότητας, αγωγής,  πολιτισμού και κουλτούρας. Και άφορα όλους. Σε όλα τα επίπεδα και όλους τους κλάδους και όλες τις θέσεις. Από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο εργάτη. Από τον γιατρό μέχρι τον καθηγητή. Από τον μηχανικό μέχρι τον εργάτη. Από τον δημόσιο υπάλληλο μέχρι τον οποιοδήποτε ιδιωτικό. Επιστήμονα, κουρέα, πολιτικό, τραπεζικό ή μάγειρα.

Όλοι όσοι εργάζονται και προσφέρουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Και έχει να κάνει με το πώς προσφέρουν το προϊόν ή την υπηρεσία αυτή. Αφαιρέστε λοιπόν τον επαγγελματισμό σε αυτό που ο καθένας μας κάνει και δεν μένει τίποτα. Τι να κάνεις τη γνώση, τη θέση, τα μεγάλα έσοδα;
 
Η έλλειψη επαγγελματισμού θα σε οδηγήσει στην απαξίωση των συνεργατών, των πελατών και των συμπολιτών σου. Το επίπεδο αυτοεκτίμησής σου σιγά θα μειωθεί και αυτό. Με συνέπειες και για σένα και για τους άλλους. Αλυσιδωτές.  Γιατί κατά βάθος ξέρεις όταν  δεν λειτουργείς σωστά. Ποια είναι λοιπόν η φόρμουλα  της βελτίωσης και της θεραπείας; Θα έλεγα πως είναι τρεις φορές σεβασμός. Σεβασμός σε αυτό που κάνουμε, σεβασμός στους άλλους και σεβασμός στον εαυτό μας.

Ο κάθε ένας από μάς, προϊστάμενος, πελάτης, συνεργάτης, συνάδελφος είναι άνθρωπος που δικαιούται ένα επίπεδο συνεργασίας και εξυπηρέτησης υψηλής ποιότητας. Είναι όμως πάνω από όλα εικόνα Θεού και δικαιούται σεβασμό και εκτίμησης. Δεν έχω δικαίωμα να τον συμβουλεύω αν δεν είμαι ενημερωμένος και καταρτισμένος. Δεν έχω δικαίωμα να του πουλήσω κάτι που ξέρω ότι δεν είναι κάλο. Δεν έχω δικαίωμα να μην τον εξυπηρετώ και να μιλώ στο τηλέφωνο ενώ με περιμένει. Δεν έχω δικαίωμα να μην επιστρέφω το τηλεφώνημά του ή να μην απαντώ την επιστολή. Δεν έχω δικαίωμα να κρύβομαι όταν θέλει να μου μιλήσει η να με συναντήσει. Αν συμπεριφέρομαι με αυτό τον τρόπο ασεβώ και στον εαυτό μου. Ούτε αυτό είναι κάλο ούτε σωστό. Όπως πρέπει να φροντίσω τους άλλους έτσι ακριβώς θα πρέπει να μην αφήσω τον εαυτό μου να εξευτελίζεται ενώ νομίζει ότι είναι μεγάλος και τρανός.

Ας προσγειωθούμε λοιπόν. Ας αντιμετωπίσουμε το ρόλο και την ενασχόλησή μας σοβαρά και με επαγγελματισμό. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Η επιχείρησή μας, η οικονομία μας, η κοινωνία μας, η χώρα μας. Αν γίνουμε σωστοί και  καλοί επαγγελματίες θα γίνουμε και καλύτεροι άνθρωποι. Και θα κάνουμε και την ίδια μας τη ζωή καλύτερη. Ας πάρουμε τα πράγματα πιο σοβαρά λοιπόν και ας σοβαρευτούμε. Θα είναι για το καλό όλων μας.
 
Δρ Κώστας Κονής
Σύμβουλος,
επισκέπτης καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
και πρώην Γενικός Διευθυντής 
του Ιδρύματος ΤεχνολογίαςWednesday, March 28, 2012

Μπέιμπι σιάουερ (Baby shower) για τη Σεμέλη!

Αφιερωμένο εξαιρετικά στη Σεμέλη μας
Τα ανίψια μας Έφη Μάρκου Κωστούδη (Facebook) και Μάριος Κωστούδης έγιναν γονείς! Ευτυχισμένοι γονείς με το λατρευτό τους αστέρι, Σεμέλη!

Σεμέλη ♥ ♥ ♥ ο άγγελος μας!!!
 
Σεμέλη μυθικό πρόσωπο, μία από τις τέσσερις κόρες του Κάδμου, ιδρυτή και βασιλιά της Θήβας και της Αρμονίας, κόρης της Αφροδίτης και του Άρη. Ήταν μητέρα του Διόνυσου, ο οποίος ήταν ο καρπός του κρυφού γάμου της με τον Δία.
Μπέιμπι σιάουερ (Baby shower) λίγο πριν γεννηθεί στις 8 Μαρτίου 2012 η Σεμέλη μας!

Παραδοσιακά, τα baby showers (κοινωνική συνάθροιση για το μωρό) γίνονταν μόνο για το πρώτο παιδί της οικογένειας και συμμετείχαν τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες. 
 Η πανευτυχής μαμά πια Έφη μας, λίγο πριν γεννήσει τη Σεμέλη μας.

Η αρχική πρόθεση πρόθεση αυτών των κοινωνικών συνάξεων, ήταν για τις γυναίκες να μοιραστούν τη σοφία και κάποια μαθήματα για την τέχνη της μητέρας.
Πολλές πάρα πολλές ιδές για τη νεοφώτιστη μητέρα...
Σύμφωνα με την εθιμοτυπία, επειδή συνήθως δίνονται δώρα, η συγκέντρωση φιλοξενείται σε φιλικό σπίτι. 
Ακόμη και τα γλυκά γύρω από το θέμα παιδί.

 Θεία Πόπη, Έφη και η φίλη της Μόλλυ.
 
 Ευτυχισμένες στιγμές για όλους και ιδιαίτερα φυσικά για την Έφη!
Εξαιρετικές διακοσμήσεις για την περίσταση...
 Η Μόλλυ (Molly Zoeller Marangos - Facebook ο ιθύνων νους της οργάνωσης.
 
 Παντού χαμόγελα ευτυχίας.
 Η Μόλλυ Ζοέλλερ Μαραγκού και η Μιχαέλα Μαλκχόου Κοντού.
 Αγαπημένες φίλες και συγγενείς όλοι μαζί.
Δωράκια για τη Σεμέλη, λίγο πριν έρθει στον κόσμο!
Διασκεδαστικά παιγνίδια...
Πανέμορφες στιγμές, γεμάτες μαγεία.
Παίζω και μαθαίνω... υπό την επίβλεψη της Μόλλυ!!
                                                     Η εκδήλωση προς το τέλος της...
 
Σε λίγες μέρες το αστεράκι Σεμέλη... γεννήθηκε...