Monday, March 28, 2016

Εξοστράκιση η μη πρόταξη του εδαφικού

Γ. Πικής: Η εκ περιτροπής υποδηλώνει φυλετική συνομοσπονδία

«Συζήτηση του περιουσιακού πριν να καθοριστούν πρώτα οι ζώνες όπου εκατέρα των κοινοτήτων θα έχει τοπική αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο Ομοσπονδίας αποτελεί εξοστράκιση από τα συμφωνηθέντα, η οποία όχι μόνο δεν δρομολογεί λύση του Κυπριακού αλλά μεταβάλλει το πλαίσιο των συνομιλιών προς όφελος του κατακτητή».

Αυτό ανέφερε σε συνέντευξή του στον «Φ», ο πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (δικαστής του Εφετείου, ο πρώτος πρόεδρος του Εφετείου) και πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γεώργιος Πικής, σημειώνοντας πως δίκαια λύση του εδαφικού θα επανορθώσει σε μεγάλο βαθμό το θεμελιώδες δικαίωμα της κατοικίας και διαμονής στην κατακτηθείσα από την Τουρκία περιοχή από την οποία οι Έλληνες κάτοικοι εκδιώχθηκαν.

Ο κ. Πικής ανέφερε στη συνέχεια και απαντώντας σε ερώτησή μας πως επιμονή της τουρκικής πλευράς σε εκ περιτροπής προεδρία υποδηλώνει όχι μόνο συνομοσπονδία αλλά φυλετική συνομοσπονδία αντικείμενη κατά πάντα στην αρχή της δημοκρατίας. Σημειώνει, επίσης, ότι η διασφάλιση ίσου λόγου στις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης είναι το κύριο χαρακτηριστικό συνομοσπονδίας, δηλαδή ένωσης δύο ή περισσοτέρων κρατών.

Γράφει: Κώστας Βενιζέλος
 
-Το εδαφικό, όπως σημειώνεται από τους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις, θα συζητηθεί στο τέλος. Σε αυτή τη φάση συζητούνται μόνο κριτήρια. Είναι κατά τη γνώμη σας λογικό να συζητούνται όλα τα θέματα και να μη γνωρίζουν τι θα γίνει στο εδαφικό; Kατά τη γνώμη μου είναι μέγα σφάλμα. Το εδαφικό είναι το πρωταρχικό θέμα που έπρεπε και πρέπει να συζητηθεί. Όλα τα άλλα θέματα έπονται. Δίκαια λύση του εδαφικού θα επανορθώσει σε μεγάλο βαθμό το θεμελιώδες δικαίωμα της κατοικίας και διαμονής στην κατακτηθείσα από την Τουρκία περιοχή από την οποία οι Έλληνες κάτοικοι εκδιώχθηκαν, τουτέστιν τουλάχιστον το 80% του γηγενούς πληθυσμού. 

Το ότι ο κατακτητής, η Τουρκία και οι ακόλουθοί της, οι Τούρκοι της Κύπρου και Τούρκοι έποικοι, δεν είχαν και δεν έχουν πρόθεση να εγκαταλείψουν οικειοθελώς τα κατακτηθέντα εδάφη επιμαρτυρείται από την Ιστορία της Τουρκίας, η οποία ουδέποτε απεσύρθη από κατακτηθέντα εδάφη οικειοθελώς.

Οι προθέσεις της Τουρκίας για την Κύπρο καταμαρτυρούνται και από τη συμβουλή που έδωσε στους Τούρκους της Κύπρου και Τούρκους εποίκους ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν σε επίσκεψή του στην Κύπρο ότι καμιά οικογένεια δεν πρέπει να φέρνει στη ζωή λιγότερα από 4 παιδιά.
 
- Η συζήτηση τού εδαφικού ως πρώτου θέματος επιβάλλεται από τα από μακρού συμφωνηθέντα και εγκριθέντα από το Συμβούλιο Ασφαλείας ως η βάση λύσης του Κυπριακού - Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία. Το ότι στο κοινό ανακοινωθέν η σειρά των θεμάτων προς επίλυση του Κυπριακού έχει μεταβληθεί σε Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία, δεν μεταβάλλει τα κεφαλαιώδη ζητήματα προς επίτευξη λύσης του Κυπριακού. Ο όρος Διζωνική σε συνάρτηση με τον όρο Δικοινοτική εξυπακούουν τον καθορισμό της γεωγραφικής ζώνης στην οποία θα κατοικούν τα μέλη εκατέρας των δύο κοινοτήτων. Συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος, πριν το εδαφικό ως το πρώτο θέμα των συνομιλιών, αποτελεί λοξοδρόμηση από τα συμφωνηθέντα. Απόκλιση από τα συμφωνηθέντα που καθορίζουν το περίγραμμα λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο Ομοσπονδίας συνιστά απομάκρυνση από το διαγραφέν πλαίσιο για λύση του προβλήματος. Συζήτηση του περιουσιακού πριν να καθοριστούν πρώτα οι ζώνες όπου εκατέρα των κοινοτήτων θα έχει τοπική αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο Ομοσπονδίας αποτελεί εξοστράκιση από τα συμφωνηθέντα, η οποία όχι μόνο δεν δρομολογεί λύση του Κυπριακού αλλά μεταβάλλει το πλαίσιο των συνομιλιών προς όφελος του κατακτητή. Η κατάκτηση και συνακόλουθα η εθνοκάθαρση του γηγενούς πληθυσμού και ο εποικισμός της κενωθείσας γης με πολίτες του Κατακτητή συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος και εγκλήματα πολέμου βάσει των Άρθρων 7 και 8 της Συνθήκης της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
 
Η προσπάθεια για εθνοκάθαρση σε τι αποσκοπεί και πώς αξιολογείται στο Διεθνές Δίκαιο; Η εθνοκάθαρση συνιστά, κατά πάντα, διεθνές έγκλημα συγγενικό προς τη γενοκτονία, που πρωταρχικό σκοπό έχουν την απογύμνωση περιοχών από το γηγενές στοιχείο και τον εποικισμό τους με πολίτες του Κατακτητή. Οι Τούρκοι της Κύπρου επέλεξαν πριν αλλά και μετά την εισβολή να ζουν σε ξεχωριστές περιοχές από τους Έλληνες, την μεγάλη πλειοψηφία του λαού υπερβαίνουσα του 80% του πληθυσμού. Η συμφωνία για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι συνακόλουθο της επιλογής των Τουρκοκυπρίων να ζουν ξεχωριστά από τους Έλληνες.

Είναι αδιανόητο το έγκλημα της στρατιωτικής κατάκτησης και συνακόλουθα ο εποικισμός της περιοχής να δημιουργούν δίκαιο, αποκληρώνοντας το γηγενές στοιχείο, τον ελληνικό πληθυσμό, σε αυτήν την περίπτωση, και τους απογόνους του από την πατρώα γη. Η συμφωνία για δύο ζώνες συνταυτισμένες με το κοινοτικό στοιχείο έχει ως αντικείμενο την εξασφάλιση στο πλαίσιο Ομοσπονδίας της αυτοδιοίκησης σε τοπικά και κοινοτικά θέματα εκατέρας των κοινοτήτων και κοινή κεντρική κυβέρνηση, εκλεγόμενη από τον πληθυσμό στο σύνολό του. Μερικά παραδείγματα ομοσπονδιακών καθεστώτων παρέχουν τα πολιτεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Αυστραλίας, Καναδά, Γερμανίας και Αργεντινής. Το ποσοστό των Τούρκων κατοίκων της Κύπρου πριν τον εποικισμό ήταν 18% του κυπριακού πληθυσμού και η κτημοσύνη τους όχι μεγαλύτερη. Το ποσοστό των Ελλήνων μαζί και ο αριθμός των μικρών κοινοτήτων Αρμενίων, Λατίνων και Μαρωνιτών που ταυτίστηκαν με τους Έλληνες ήταν 82%, ανάλογο ή μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό τής κατά γην ιδιοκτησίας τους. Αναπόφευκτα στις δύο ζώνες θα υπάρχει περιουσία εκατέρας των κοινοτήτων, αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι προγενέστερα οι δύο κοινότητες δεν ζούσαν σε διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες. Κατά λογική τάξη, η λύση του περιουσιακού έγκειται στην ανταλλαγή ελληνικών περιουσιών που θα πάρουν οι Τούρκοι στη ζώνη τους και τουρκικών περιουσιών που θα πάρουν οι Έλληνες στη ζώνη τους.

Τοιουτοτρόπως, οι Τούρκοι θα αποζημιωθούν για τις περιουσίες που είχαν στην ελληνική ζώνη από τις ελληνικές περιουσίες στη δική τους ζώνη και οι Έλληνες, που έχασαν την περιουσία τους στην τουρκική ζώνη, θα αποζημιωθούν από τις περιουσίες των Τούρκων στην ελληνική ζώνη. Όπου υπάρχουν ελλείμματα οι ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν από Ταμείο που θα δημιουργηθεί προς τούτο, με τη συνδρομή ως ελπίζεται διεθνών οργανισμών, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θεραπείες που συζητούνται για το περιουσιακό με έρεισμα, μεταξύ άλλων, των ζώντων ιδιοκτητών και την ηλικία των τέκνων τους αποτελεί παρωδία από τα συμφωνηθέντα.

Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία εξυπακούει εγκατάλειψη από τους ιδιοκτήτες γης εκατέρας κοινότητας που βρίσκονται στη ζώνη τής άλλης κοινότητας. Αν υποθέσουμε ότι στην τουρκική ζώνη το 50% της γης ανήκει σε Έλληνες που θα αποξενωθούν της περιουσίας τους, τότε θα αποζημιωθούν από περιουσίες που άφησαν στην ελληνική ζώνη οι Τούρκοι. Και όπου η ανταλλαγή δεν αποζημιώνει κατά πάντα ή μερικώς ιδιοκτήτη γης θα αποζημιώνεται από το Ταμείο.
 
Σε σχέση με το εδαφικό, άμεσα επηρεαζόμενο είναι το περιουσιακό. Συμφωνείτε με τις θεραπείες που συζητούνται; Ο Πρόεδρος στην ομιλία του στη Βουλή για την πορεία του Κυπριακού είπε, μεταξύ άλλων, ότι «οι συνομιλίες διεξάγονται μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων» ενώ το ανακοινωθέν αναφέρει ότι «συμφωνία εγένετο μεταξύ των αρχηγών των δύο συνιστώντων κρατών». Το αυθεντικό κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος συντεταγμένο στα αγγλικά, αναφέρει επί λέξη: «between the two constituent states», τουτέστιν μεταξύ των δύο συνιστώντων κρατών. Στην ίδια ομιλία ανέφερε ότι «το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα ορίζει ότι η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα αποτελείται από δύο συνιστώσες πολιτείες ισότιμου καθεστώτος». Η λέξη πολιτεία στα αγγλικά polity, επίσης, υποδηλώνει κράτος. Στην αρχαία Ελλάδα ο όρος «πολιτεία» υποδήλωνε πόλη-κράτος. Τα πιο πάνω λεχθέντα από τον Πρόεδρο υποδηλώνουν τη διαπραγμάτευση Συνομοσπονδίας εφόσον εκάτερο των μερών θα έχει ισότιμο καθεστώς, δηλαδή θα έχει ίσο λόγο στα κρατικά δρώμενα ως προέβλεπε και το σχέδιο Ανάν. Η διασφάλιση ίσου λόγου στις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό συνομοσπονδίας, δηλαδή ένωσης δύο ή περισσοτέρων κρατών.

Τα δικαιώματα ταυτίζονται με την ιδιοκτησία και όχι με το συναίσθημα

-Μπορεί να στηριχθεί νομικά και πολιτικά η θέση πως όσοι το 1974 ήταν κάτω των δέκα χρονών δεν έχουν συναισθηματικό δεσμό με τις περιουσίες; Αυτό συζητείται σήμερα στις συνομιλίες στη βάση μιας απόφασης του ΕΔΑΔ, όπως αναφέρθηκε.
Οριστικά όχι. Τα περιουσιακά δικαιώματα ταυτίζονται με την ιδιοκτησία και όχι με το συναίσθημα. Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η κληρονομικότητα από τους απογόνους αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα βάσει της καθολικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Το Άρθρο 17 της Διακήρυξης ορίζει:

1) Κάθε ένας έχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας μόνος ή μετ’ άλλων.

2) Κανένας δεν θα στερηθεί αυθαίρετα της περιουσίας του.

Το Άρθρο 23(1) του Κυπριακού Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα περιουσίας προβλέπει: «Έκαστος, μόνος ή από κοινού μετ’ άλλων, έχει το δικαίωμα να αποκτά, να είναι κύριος, να κατέχη, απολαύη ή διαθέτη οιανδήποτε κινητήν ή ακίνητον ιδιοκτησίαν και δικαιούται να απαιτή τον σεβασμόν τού τοιούτου δικαιώματος αυτού». Σκοπός των Τούρκων στο περιουσιακό είναι να επεκτείνουν τα περιουσιακά δικαιώματα των Τούρκων της Κύπρου προς στέγαση των εποίκων.

Στοιχείο φυλετικής συνομοσπονδίας η εκ περιτροπής προεδρία

-Τι αναδεικνύει η εμμονή της τουρκικής πλευράς για υιοθέτηση τής εκ περιτροπής προεδρίας; Η επιμονή των τουρκικής πλευράς σε εκ περιτροπής προεδρία υποδηλώνει όχι μόνο συνομοσπονδία αλλά φυλετική συνομοσπονδία αντικείμενη κατά πάντα στην αρχή της δημοκρατίας. Εξήγησα σε προηγούμενη συνέντευξή μου τι πολίτευμα συνιστά ομοσπονδία. Κάθε ιδιαίτερη περιοχή της χώρας έχει τοπική αυτοδιοίκηση. Η κεντρική κυβέρνηση, τουτέστιν η εκτελεστική εξουσία, εκλέγεται από το σύνολο του λαού καθώς και η νομοθετική εξουσία σε αριθμούς βουλευτών ανάλογα με τον πληθυσμό εκατέρας αυτοδιοικούμενης περιοχής. Η δικαστική εξουσία εκλέγεται κατ’ αξίαν από την εκτελεστική εξουσία και σε πολλές περιπτώσεις επικυρώνεται από τη νομοθετική εξουσία. Το φυλετικό στοιχείο δεν υπεισέρχεται στην εκλογή των αξιωματούχων των τριών εξουσιών. Η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής παρέχει παράδειγμα προς τούτο. Πλείστοι πρόεδροι ήταν αγγλικής καταγωγής, που συνιστούσε την πλειοψηφία του πληθυσμού. Εξελέγησαν όμως και πρόεδροι άλλης φυλετικής προέλευσης, ως ο πρόεδρος Ρούσβελτ κατ’ εξοχήν ολλανδικής καταγωγής, ο πρόεδρος Άιζενχαουερ γερμανικής καταγωγής, ο πρόεδρος Κέννεντυ ιρλανδικής καταγωγής και ο πρόεδρος Ομπάμα αφρικανο-ολλανδικής καταγωγής. Παρά την αισιοδοξία του Προέδρου Αναστασιάδη για την πορεία των συνομιλιών ως καταγράφεται στην ομιλία του ενώπιον της Βουλής και δημοσιευθείσαν στον Τύπο, καταγράφει τα ακόλουθα βασικά θέματα ως αντικείμενο διαφωνίας:

α) Eκ περιτροπής προεδρία,

β)Σύνθεση Υπουργικού Συμβουλίου,

γ) Έγκριση ομοσπονδιακού προϋπολογισμού,

δ) Σύνθεση εποπτικών Αρχών σε θέματα διοικήσεως,

ε) Κατανομή έμμεσων φόρων που συλλέγονται από τα δύο μέρη.

Η απάντηση στο άμεσο ερώτημα αν συμφωνώ με τα συζητούμενα περί του περιουσιακού είναι κατά πάντα αρνητική. Ως έχω εξηγήσει, το περιουσιακό συναρτάται άμεσα με το εδαφικό, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για το περιουσιακό έξω από αυτό το πλαίσιο. Ιδιοκτήτες γης στα κατεχόμενα και στις ελεύθερες περιοχές θα είναι αντίστοιχα Έλληνες και Τούρκοι. Καθοριζoμένου του εδάφους εκατέρας των κοινοτήτων, έκαστη κοινότητα θα έχει τον κύριον λόγον τής υπό τον έλεγχό της εδαφικής ζώνης σε θέματα τοπικής και κοινοτικής διοίκησης. Οι κάτοικοι εκατέρας κοινότητας που θα στερηθούν ιδιοκτησία γης ευρισκόμενη στη ζώνη της άλλης κοινότητας θα δικαιούνται να αποζημιωθούν κατά πρώτον λόγο από την περιουσία που άφησαν οι κάτοικοι της άλλης κοινότητας που μετακινήθηκαν στη ζώνη τους. Εάν οι δύο ζώνες καθοριστούν βάσει της πληθυσμιακής αναλογίας και ιδιοκτησίας γης το περιουσιακό λύνεται εύκολα, νοουμένου ότι ο καθορισμός εκατέρας ζώνης αντανακλά την πληθυσμιακή αναλογία των Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου.

«Κανείς δεν μπορεί να στερείται την ιδιοκτησία του»

Η πολιτική ηγεσία, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσφατα έχει τονίσει πως η λύση πρέπει να στηρίζεται στις αξίες της Ε.Ε. Αυτό δεν είναι μια θετική βάση; Όντως, στην ομιλία του ο Πρόεδρος, κατά την ανακήρυξή του σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανέφερε τα εξής: «Δηλώνω απερίφραστα πως αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι μία λύση του Κυπριακού που να συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, που να επιτρέπει και να δημιουργεί ένα απόλυτα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, ισότιμο των υπολοίπων Κρατών Μελών, ένα κράτος που θα διασφαλίζει συνθήκες ειρηνικής συνύπαρξης και συνδημιουργίας μεταξύ των συνοίκων στοιχείων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και θα δημιουργεί προοπτική για το μέλλον των νέων γενιών».

Σημειώνω ιδιαίτερα την προβληθείσα θέση του Προέδρου για λύση του Κυπριακού που να συνάδει με τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να υπενθυμίσω τι προβλέπει ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. Στο προοίμιο του Χάρτη αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακηρύσσουν πανηγυρικά ως Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κείμενο που ακολουθεί.

Επιτρέψτε μου να αναγράψω από το προοίμιο τα εξής:

• «Οι λαοί της Ευρώπης, εγκαθιδρύοντας μεταξύ τους μία διαρκώς στενότερη ένωση, αποφάσισαν να μοιραστούν ένα ειρηνικό μέλλον θεμελιωμένο σε κοινές αξίες».

• «Η Ένωση, έχοντας επίγνωση της πνευματικής και ηθικής κληρονομιάς της, εδράζεται στις αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, ερείδεται στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η Ένωση τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης και δημιουργώντας έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης».

Το Άρθρο 1 του Χάρτη ορίζει: «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται».

Ως προς το δικαίωμα περιουσίας, καθοριστικές είναι οι διατάξεις του Άρθρου 17 του Χάρτη: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να είναι κύριος των νομίμως κτηθέντων αγαθών του, να τα χρησιμοποιεί, να τα διαθέτει και να τα κληροδοτεί. Κανείς δεν μπορεί να στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον νόμο και έναντι δίκαιης και έγκαιρης αποζημίωσης για την απώλειά της. Η χρήση των αγαθών μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς από τον νόμο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το γενικό συμφέρον».
(A' μέρος) 
Εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος" Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

No comments: