Tuesday, January 26, 2010

Συσκευές αναπαραγωγής MP3 από την Ευρώπη

Φρένο στην υπερβολική ένταση των μουσικών συσκευών mp3 από την Ευρώπη

του Διαμαντή Ζαφειριάδη*

Στις μέρες μας, οι πωλήσεις των προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής και ιδιαίτερα οι πωλήσεις των συσκευών αναπαραγωγής αρχείων mp3, έχουν φτάσει στα ύψη. Το mp3 είναι ψηφιακό αρχείο, όπως ψηφιακό αρχείο είναι και ένα κείμενο Word το οποίο φυλάσσουμε στην μνήμη του υπολογιστή μας. Η ιδιαιτερότητα του mp3 είναι ότι αποτελεί ψηφιακό αρχείο ήχου, το οποίο έχει συμπιεστεί χωρίς να χάσει σε σημαντικό βαθμό την αρχική ποιότητα αναπαραγωγής.
Η επιστημονική επιτροπή της ΕΕ προειδοποίησε ότι η χρήση προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής σε υψηλή ένταση για μεγάλο διάστημα, μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη της ακοής. Μάλιστα, το 5-10% των χρηστών κινδυνεύει από μόνιμη απώλεια της ακοής. Κατά κανόνα, πρόκειται για άτομα που ακούνε μουσική για περισσότερο από 1 ώρα την ημέρα σε υψηλή ένταση. Εκτιμάται ότι τέτοιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίζουν έως και 10 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ.

Η επίτροπος που είναι αρμόδια για θέματα καταναλωτών, η κ. Meglena Kuneva, δήλωσε ότι «Είναι εύκολο να ανεβάσετε την ένταση του mp3 σας σε επιβλαβή για την υγεία επίπεδα, ιδίως σε δρόμους με κίνηση ή στα δημόσια μέσα μεταφοράς. Απόδειξη αυτού είναι ότι ιδιαίτερα οι νέοι –που ακούνε μουσική σε υψηλή ένταση, μερικές φορές για πολλές ώρες την εβδομάδα– δεν έχουν ιδέα ότι μπορούν με τον τρόπο αυτό να θέτουν σε κίνδυνο την ακοή τους. Ίσως περάσουν αρκετά χρόνια προτού εκδηλωθεί οποιαδήποτε βλάβη στην ακοή· όταν όμως αυτό συμβεί, τότε είναι απλώς πολύ αργά.»

Στα πλαίσια δημιουργίας κανονισμών για προστασία των καταναλωτών, η ΕΕ απέστειλε εντολή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC), απαιτώντας την κατάρτιση νέων τεχνικών προτύπων ασφάλειας. Αυτά τα πρότυπα εισάγουν μικρές τεχνικές αλλαγές στις συσκευές αναπαραγωγής μουσικής ώστε, εξ ορισμού, η κανονική χρήση τους να είναι ασφαλής. Αν οι καταναλωτές επιλέξουν να υπερβούν τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, μπορούν να το πράξουν, αλλά θα υπάρχουν σαφείς προειδοποιήσεις, προκειμένου να γνωρίζουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν» .

Η εντολή, η οποία προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη των 27 κρατών μελών, καλύπτει όλες τις προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και τα κινητά τηλέφωνα που λειτουργούν ως συσκευές αναπαραγωγής μουσικής. Η εν λόγω εντολή ορίζει τα εξής:

- Τα ασφαλή επίπεδα έκθεσης πρέπει να αποτελούν τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις των προϊόντων. Η εντολή δεν καθορίζει ειδικές τεχνικές λύσεις, για να μην περιορίσει την ανάπτυξη καινοτομίας του βιομηχανικού κλάδου. Αντιθέτως, απαιτεί από τους κατασκευαστές να εξασφαλίζουν ότι οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις για την κανονική χρήση ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ασφάλειας. Υψηλότερα επίπεδα έκθεσης μπορούν να επιτρέπονται, με τον όρο ότι θα επιλέγονται σκοπίμως από το χρήστη και ότι το προϊόν θα διαθέτει ένα αξιόπιστο εγχειρίδιο ενημέρωσης του χρήστη σχετικά με τους κινδύνους.

- Τις κατάλληλες προειδοποιήσεις για τους καταναλωτές σχετικά με τους κινδύνους και τους τρόπους αποφυγής τους, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία το αρχικό σετ ακουστικών αντικαθίσταται με άλλον τύπο, κάτι που προκαλεί υψηλότερες μη ασφαλείς ηχοστάθμες. Η εντολή δεν καθορίζει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Οι λύσεις που θα δοθούν από τη βιομηχανία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, π.χ., ετικέτες ή ψηφιακές πληροφορίες που θα εμφανίζονται στην οθόνη.

Η Bridget Cosgrave, γενική διευθύντρια της DIGITALEUROPE, δήλωσε τα εξής: «Η ασφάλεια των καταναλωτών είναι η ύψιστη προτεραιότητα για τη βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας. Η DIGITALEUROPE εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποβλέπει στην εφαρμογή επιστημονικής διαδικασίας για την ανάπτυξη προτύπων. Είναι σημαντικό να λαμβάνουν οι χρήστες ακριβείς πληροφορίες ώστε να αποφασίζουν κατόπιν ενημέρωσης για το πώς θα απολαμβάνουν τη μουσική τους.

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα καταρτίζονται από την CENELEC, μέσω μιας διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν επιστήμονες, επιχειρηματικούς φορείς και ομάδες καταναλωτών, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και 36 μήνες. Τα πρότυπα της ΕΕ δεν είναι υποχρεωτικά· ωστόσο, αν το νέο πρότυπο εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε, εκ των πραγμάτων, γίνεται κανόνας για το βιομηχανικό κλάδο. Τα προϊόντα που ανταποκρίνονται σε αυτά τα πρότυπα διασφαλίζεται ότι είναι ασφαλή· διαφορετικά, οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν για τα προϊόντα αυτά δαπανηρές ανεξάρτητες δοκιμές. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας της εκπόνησης και υιοθέτησης των Ευρωπαϊκών Προτύπων παρακολουθεί στενά το εν λόγω θέμα και θα ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιεσδήποτε εξελίξεις.
Διαμαντής Ζαφειριάδης
*Λειτουργός Τυποποίησης του
Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

No comments: