Monday, September 14, 2015

Μετά από το «Τι ΡΙΚ δεν θέλουμε, πάμε για διευθυντή που θέλουμε…»

Προκηρύχθηκε πριν λίγες μέρες η θέση του Γενικού Διευθυντή με μακροσκελή δημοσίευση στις εφημερίδες, όπου χάνεται κανείς στη μετάφραση. Υποθέτουμε ότι εγκρίθηκε μάλιστα και από το υπουργικό συμβούλιο.

Το σχέδιο υπηρεσίας όπως αυτό καταγράφεται, δεν προβλέπει τίποτα το σύγχρονο, το νέο και το ανανεωτικό. Αντίθετα, όζει αναχρονισμό περασμένων δεκαετιών. Βασική επιδίωξη φαίνεται να είναι η εξασφάλιση διάτρητων διαδικασιών, με πείσμα στην πεπατημένη δεκαετιών, τη στιγμή που αναγνωρίζεται ότι η δημόσια διοίκηση χρήζει εκσυγχρονισμού.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τα ‘απαιτούμενα προσόντα’ της θέσης. Απαιτείται πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν… Καμία νύξη για άλλους ακαδημαϊκούς τίτλους οι οποίοι μπαίνουν όλοι στο ίδιο σακί. Με απλά λόγια, είτε υπάρχουν δυο μεταπτυχιακά ή ένα δοκτοράτο υποβιβάζεται η αξία τους στο πρώτο πτυχίο, του οποιουδήποτε υποψηφίου.

Δεκαετής τουλάχιστο πείρα σε υπεύθυνη θέση (δεν αναφέρει διευθυντική) από την οποίαν πενταετής τουλάχιστον διοικητική ή/και εποπτική πείρα σε ανώτερη θέση, χωρίς άλλες διευκρινίσεις. Τίποτα δεν απαιτείται για γνώσεις τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων. Ουδεμία αναφορά για αποδεδειγμένες ικανότητες στην ομαδική εργασία, πράγμα που απαιτεί ο τομέας που θα υπηρετεί.

Η μακρά και ευδόκιμη πείρα στη ραδιοφωνία/τηλεόραση θα αποτελεί πλεονέκτημα… Το ουσιώδες και απαραίτητο προσόν καταλήγει να πλεονεκτεί υπό όρους! Απαιτείται η άριστη γνώση της ελληνικής, ενώ είναι γνωστό ότι αυτό δεν ισχύει πια στην Ε.Ε.

Διευκρινίζεται μάλιστα με στόμφο ότι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση όπως ήθελε αποφασισθεί από το Δ.Σ. του ΡΙΚ… Είναι πραγματικά λυπηρό και ταυτόχρονα απογοητευτικό ως κράτος μέλος της Ε.Ε. να επιμένουμε ακόμη στη νοοτροπία του ’60, χωρίς να μεριμνούμε για αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας διαδικασίες επιλογής προσωπικού, ώστε να προσλαμβάνονται τα κατάλληλα άτομα στην κατάλληλη θέση.

H Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού για παράδειγμα, στους «ανοικτούς διαγωνισμούς» για την επιλογή στελεχών που διοργανώνει, αξιολογούνται οι δεξιότητες των υποψηφίων μέσα από μια σειρά δοκιμασιών και αξιολογήσεων, διασφαλίζοντας έτσι ότι επιλέγονται οι άριστοι των αρίστων και όχι οι τυχάρπαστοι των επιτηδείων.

Ακόμη και μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες αναθέτουν σε εξειδικευμένους επαγγελματίες την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών. Μέσα από τα βιογραφικά, τις επαγγελματικές συστάσεις, παρουσιάσεις, ειδικά τεστ κ.ά. μπορεί, να ξεχωρίσουν άτομα, ικανότητες και δυνατότητες.

Εδώ, τι προβλέπεται, να γίνει; Προφορική συνέντευξη μισής ώρας (ίσως και γραπτή εξέταση αγνώστων προδιαγραφών χωρίς διαφάνεια) από το Δ.Σ.

Η επιλογή Γενικού Διευθυντή όμως θα πρέπει απαραιτήτως, να γίνεται με: Διαδικασία από επαγγελματίες του κλάδου πρόσληψης προσωπικού/στελεχών. Ψυχομετρικά τεστ. Γνώσεις αντικειμένου. Προσομοιώσεις. Και τελευταία η συνέντευξη, η οποία θα πρέπει, να είναι δομημένη.

Οτιδήποτε άλλο είναι διάτρητο που εξυπηρετεί την αναχρονιστική νοοτροπία και τη σκοπιμότητα που επιδιώκεται, σίγουρα όχι το καλώς νοούμενο συμφέρον της κοινωνίας.

Αντί λοιπόν για μια σύγχρονη διαδικασία βέλτιστων πρακτικών, προβλέπεται μια τυπική και αναχρονιστική συνέντευξη με τους παραδοσιακούς τρόπους και τύπους. Αυτή όμως, απλώς, θα εξασφαλίζει τη νομιμοποίηση και την τυπική δικαιολόγηση μιας φαινομενικά νομότυπης πρόσληψης.

Στο BBC για παράδειγμα (που το επικαλούμαστε όταν μας συμφέρει) όσο κι αν φαίνεται ιεροσυλία η οποιαδήποτε σύγκριση, η πρόσληψη διευθυντών προϋποθέτει μεταξύ άλλων τα εξής κριτήρια.

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εταιρία (ή υπηρεσία).
Αποδεδειγμένη ικανότητα έμπνευσης δημιουργικών ταλέντων.
Εμπειρία στη διεύθυνση σημαντικού αριθμού στο σύνολο του ομάδων.
Αποδεδειγμένη ταλαντούχα δραστηριότητα και γνώση της χώρας.
Γνώση στις νέες τεχνολογίες, (new platforms and technologies) για παράδειγμα, online and mobile και πολλά άλλα.

Αντί, λοιπόν, να ψάχνουμε ανεγνωρισμένο επαγγελματία του κλάδου με αποδεδειγμένη γνώση, εμπειρία, όραμα και θέληση για εκσυγχρονισμό, για να απογειώσει το ΡΙΚ, ψάχνουμε τα ευκαιριακά και τετριμμένα…

Δυστυχώς, το ΡΙΚ θα είναι και πάλι στο στόχαστρο, αν και την ευθύνη της προκήρυξης τη φέρουν άλλοι… Θα περίμενε, όμως κάποιος τις λαλίστατες (σε άλλες περιπτώσεις) συντεχνίες, να έκαναν τουλάχιστον την παρεμβολή τους.
Φοίβος Νικολαΐδης
Πρώην Μέλος Δ.Σ. ΡΙΚ

 
 No comments: