Monday, April 11, 2016

Καινοτομική πρόκληση για τους υποψήφιους βουλευτές

 Γράφει ο Νίκος Γ. Σύκας
Κοινός τόπος το προεκλογικό σκηνικό – έλλειψη δημιουργικότητας και καινοτομικότητας, μηδενική διαφοροποίηση. Ίδιες στρατηγικές και τακτικές, πανομοιότυπα μηνύματα και συνθήματα – η πειστικότητα στο ναδίρ.    
Στο παρόν άρθρο θα παρουσιάσω μια καινοτόμο πρόταση που θα μπορούσε να: 1.Σπάσει το προεκλογικό φράγμα της κοινοτοπίας και της ομοιοτυπίας. 2.Δημιουργήσει δημόσια αξία. 3.Μειώσει την αποχή. 4.Δώσει το πλεονέκτημα στις πολιτικές παρατάξεις που θα υλοποιούσαν την ιδέα αυτή.  
Η εισήγησή μου, πολύ επιγραμματικά, έχει ως ακολούθως. Το πολιτικό κόμμα που θα επιλέξει να εφαρμόσει την πρότασή μου, να ανακοινώσει ότι όλοι οι βουλευτές που θα εκλεγούν με τη συγκεκριμένη παράταξη θα συνεισφέρουν κάθε μήνα το 25% των απολαβών τους σε ένα καινοτόμο Σχέδιο με τίτλο «νέες ιδέες-νέες θέσεις». Το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να το διαχειρίζεται μια κοινή επιτροπή από εκπροσώπους της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, των Πανεπιστημίων και των Πολιτιστικών Φορέων.  
Στο πλαίσιο του Σχεδίου αυτού, κάθε χρόνο θα προκηρύσσεται ένας διαγωνισμός στον οποίο όλες οι επιχειρήσεις, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οι πολιτιστικοί φορείς θα μπορούν να συμμετέχουν με καινοτόμες προτάσεις και δράσεις. Το ύψος της χορηγίας θα είναι ανάλογο με τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργούνται –ανέργων που θα προσλαμβάνονται– για το συγκεκριμένο έργο. Θα βραβεύονται οι καλύτερες προτάσεις με κύρια κριτήρια το βαθμό πρωτοτυπίας τους, τη δυνατότητα σύντομης αξιοποίησής τους και το αναμενόμενο όφελος, ιδιαίτερα όσον αφορά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τις προτάσεις θα αξιολογεί ανεξάρτητη επιτροπή από ειδικούς εμπειρογνώμονες.
Η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος θα επέφερε πολλαπλά οφέλη: 1.Παροχή κινήτρων με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε συνεχή βάση (ετήσιος διαγωνισμός). 2.Ώθηση στην ανάπτυξη. 3.Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 4.Ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα.
Η καινοτομία: α)Βελτιώνει την αποδοτικότητα και β)δημιουργεί νέα προϊόντα και υπηρεσίες, νέες βιομηχανίες, νέες αγορές και νέες θέσεις εργασίας.
Η καινοτομία παράγει αξία. Με τη βοήθεια δημιουργικών εργαλείων και προγραμμάτων, η αξία αυτή μεταφέρεται και πολλαπλασιάζεται. Διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι η παροχή κινήτρων μέσω διαγωνισμών καινοτομίας αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αναπτυξιακά μέτρα.
Η αντιμισθία των μελών του Κοινοβουλίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ψηλή αφού επιτελούν ένα πολυσήμαντο έργο. Όμως ο λαός υποφέρει και μια τέτοια πρωτοβουλία εκ μέρους των υποψήφιων βουλευτών πρώτο θα έστελλε τα σωστά μηνύματα και δεύτερο θα οδηγούσε στην πρόσληψη μεγάλου αριθμού ανέργων.
Το Σχέδιο «νέες ιδέες-νέες θέσεις» χαρακτηρίζεται από ευελιξία, ενώ μπορεί να λειτουργήσει εύκολα και αποτελεσματικά ανεξαρτήτως του αριθμού των βουλευτικών εδρών που θα διαθέτει το κόμμα που θα το εφαρμόσει. Στόχος η επιχορήγηση όσο το δυνατό περισσότερων καινοτόμων πρωτοβουλιών και έργων η υλοποίηση των οποίων θα δημιουργούσε νέες θέσεις απασχόλησης.
Το πιο πάνω πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί από ένα ή και περισσότερα κόμματα – εύχομαι να εφαρμοστεί από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν κερδίζεται με λόγια αλλά με έργα.
Νίκος Γ. Σύκας
Σύμβουλος Στρατηγικής & Καινοτομίας

No comments: