Tuesday, June 23, 2015

Συνέντευξη Σάββα Χατζημηνά στην εφημερίδα "Αδέσμευτος Της Πάφου"

Δεν μπορεί να υπάρξει Διαχειριστικό Σχέδιο, 
χωρίς να εξευρεθεί λύση για το περιουσιακό
στη Χερσόνησο του Ακάμα 
1. Το Διαχειριστικό Σχέδιο με βάση τίς πληροφορίες μας από το Τμήμα Περιβάλλοντος βρίσκεται ενώπιον του Υπουργού Γεωργίας κ. Κουγιάλη για αξιολόγηση με βάση και τις γραπτές παρατηρήσεις και εισηγήσεις από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους περιβαλλοντιστές, τις κοινότητες τους ιδιοκτήτες γης τους επιχειρηματίες που σχεδιάζουν επενδύσεις στη Χερσόνησο Ακάμα. Βασικά το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει εντολή να κωδικοποιήσει όλες αυτές τις θέσεις και εισηγήσεις και να τις δώσει στον Υπουργό.

Στη συνέχεια θα καλέσουν την Συντονιστική Επιτροπή για παρουσιάσει τις προτάσεις της για τη δημιουργία ενός Στρατηγικού Σχεδίου Αειφόρου Οικολογικής Τουριστικής Ανάπτυξης και το οποίο θα τρέχει παράλληλα με το Διαχειριστικό Σχέδιο, Τέλος η τελική πρόταση όπως θα διαμορφωθεί θα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο για να εγκριθεί καθώς και ο αναγκαίος προϋπολογισμός που με βάσει το ΔΣ θα φθάνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ για μία πενταετία.

2. Οι θέσεις μας ως Συντονιστική Επιτροπή κοινοτήτων και Ιδιοκτητών είναι πολύ απλή. Θα πρέπει να υπάρξει ήπια ανάπτυξη ακόμη και εντός των περιοχών Φύση 2000 Νατούρα πάντοτε στα αυστηρά πλαίσια της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και μετά από τη διεξαγωγή Περιβαλλοντικής μελέτης όπως άλλωστε προνοεί και η οδηγία της ΕΕ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα κατηγορηματικά να καταρρίψω την άποψη και θέση των οικολόγων ότι απαγορεύεται η όποια ανάπτυξη ακόμη και τουριστική εντός των περιοχών Φύση 2000. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα αειφόρου ανάπτυξης και τουριστικών υποδομών, πάρκα, τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία ακόμη και βιομηχανίες κατασκευής αυτοκινήτων και αεροδρόμια που είναι σήμερα κτισμένα και λειτουργούν χωρίς πρόβλημα μετά από τις περιβαλλοντικές μελέτες ακόμη και λόγο εθνικής ανάγκης εφόσον θα προσφέρονταν χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο για τον Ακάμα από τη στιγμή που απαγορεύει την όποια διανυκτέρευση εντός των περιοχών Νατούρα, σημαίνει αυτόματα ότι δεν μπορεί να γίνουν τα όποια τουριστικά καταλύματα για να μπορούν οι επισκέπτες του πάρκου να μένουν και να χαίρονται όλη αυτή την έκταση. Επίσης, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι στην πρώτη έκδοση του διαχειριστικού σχεδίου και το οποίο είχε δοθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος υπήρχαν 16 θύλακες περιοχές, όπου με βάσει τα περιβαλλοντικά κριτήρια και τη μελέτη και τους μελετητές δεν υπήρχαν ενδυατήματα και βοιοποικιλότητα που χρειαζόταν προστασία και θα μπορούσαν να γίνουν καταλύματα με αυστηρές προδιαγραφές και θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν επισκέπτες ακόμη και για τουρισμό. Αυτοί οι 16 θύλακες δυστυχώς, στην τελευταία μελέτη και όπως παρουσιάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος εξαφανίστηκαν δια μαγείας και μετά από παρεμβάσεις των οικολόγων προφανώς. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο και το οποίο θα πρέπει να εξετάσει ο Υπουργός Γεωργίας και να τιμωρήσει τους υπεύθυνους που έκαναν τις αλλαγές.

Για να είναι βιώσιμο το όποιο διαχειριστικό σχέδιο πρέπει να υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Για να υπάρξει αυτό, πρέπει, να γίνουν δρόμοι και γύρω από τη χερσόνησο, αλλά και εντός της χερσονήσου του Ακάμα και που θα εξυπηρετεί και θα ενώνει τα χωριά μεταξύ τους. Δυστυχώς στο ΔΣ μιλάνε μόνο για επισκευή των δρόμων και για πάρκιγκ σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, χωρίς να μας εξηγούν πως οι επισκέπτες θα μπαίνουν εντός του δάσους .

Επίσης, εντός των περιοχών της Φύσης 2000 θα πρέπει να επιτραπεί να γίνουν διάφορες δραστηριότητες και για αγροτουριστική υποδομή και άλλες μικρές αγροτικές δραστηριότητες πάντοτε μετά από περιβαλλοντικές μελέτες και οι οποίες θα δώσουν και ζωή αλλά και θέσεις εργασίας στους κατοίκους καθώς και θα αποτελέσουν και οικονομικές δραστηριότητες για την παραγωγή προϊόντων από την γύρω περιοχή και θα μπορούν να πωλούνται στους επισκέπτες σε ειδικά καταστήματα εντός των Κοινοτήτων.

Το στρατηγικό σχέδιο Αειφόρου οικολογικής τουριστικής ανάπτυξης και το οποίο έχουμε ήδη παρουσιάσει στο τμήμα περιβάλλοντος και στην Κυβέρνηση εμπεριέχει όλα τα πιο πάνω στοιχεία και τα οποία αν γίνουν αποδεκτά μαζί με το Διαχειριστικό σχέδιο θα δώσουν τις απαραίτητες λύσεις και θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα και του σχεδίου και των Κοινοτήτων και των ιδιοκτητών.
3. Όσον αναφορά τα μεγάλα συμφέροντα προσωπικά πιστεύω ότι είναι παρεξηγημένα εφόσον οι μεγαλο-ιδιοκτητες σήμερα Μητρόπολη Πάφου και Φωτιάδης είναι εγκλωβισμένοι και οι περιουσίες τους για 25 χρόνια έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές εφόσον η αξία έχει μηδενιστεί, 

Από την άλλη αν αυτές οι περιουσίες πάντοτε μέσα στα πλαίσια της ΕΕ νομοθεσίας και μετά από περιβαλλοντικές μελέτες αξιοποιηθεί για τη δημιουργία των όποιων τουριστικών υποδομών, μόνο θετικό θα είναι για τη Χερσόνησο του Ακάμα, τις κοινότητες και όλη την Κύπρο εφόσον θα προσφέρουν εκατοντάδες θέσεις εργασίας υψηλών προδιαγραφών τουριστικό προϊόν είτε μιλούμε για ξενοδοχεία η τουριστικά καταλύματα, πάρκα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ένας τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών. Και για να μην παρεξηγηθώ ότι προωθούμε έργα όπως στην Αγία Νάπα και Πρωταρά, δεν εννοούμε σε αυτό το μέγεθος και για αυτό και πάλι στο Στρατηγικό Σχέδιο που έχουμε παρουσιάσει και παραδώσει στην Κυβέρνηση υποδεικνύουμε πέντε περιοχές και έργα σε όλη τη Χερσόνησο Ακάμα και τα οποία θα είναι κάτω από πολύ αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια.

4. Ποιο το μέλλον των Ιδιοκτητών και και Κοινοτήτων με το ΔΣ
Πρέπει κάποιος να εξετάσει την περίπτωση του Εθνικού Πάρκου διαχρονικά για να καταλάβει το πρόβλημα που έχουν σήμερα οι ιδιοκτήτες και οι Κοινότητες στη Χερσόνησο του Ακάμα και να βάλει στην εξίσωση το ΔΣ και το μέλλον των Κοινοτήτων.

Βασικά από τις δεκαετίες του 50 και 60 μέχρι και το 70 όλες οι Κοινότητες ήταν κάτω από συνθήκες φτώχειας και μαρασμού με αποτέλεσμα ένας πολύ μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών και κατοίκων των χωριών να αποδημήσουν στο εξωτερικό και στις πόλεις της Λεμεσού, Λευκωσίας και Πάφου για να μπορέσουν, να επιβιώσουν αφήνοντας τίι περιουσίες τους ανεκμετάλλευτες και τούς λίγους κατοίκους να ασχολούνται με τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία.

Το 1989 η Κυβέρνηση Βασιλείου για να απαγορεύσει την όποια ανάπτυξη στη Χερσόνησο του Ακάμα εφάρμοσε τη Λευκή Ζώνη όπου όλες οι ζώνες ανάπτυξης γεωργικές οικιστικές και τουριστικές μπήκαν σε μηδενικό συντελεστή μέχρι να δημιουργηθεί το περιβόητο Εθνικό Πάρκο σε μία έκταση 230 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Αυτή η ενέργεια της Κυβέρνησης Βασιλείου ήταν και η ταφόπλακα για την όποια ευκαιρία είχαν οι Κοινότητες και οι ιδιοκτήτες γης για την όποια ανάπτυξη στη Χερσόνησο του Ακάμα. Με μεγάλες δυσκολίες και τεράστια πολεμική εναντίον τους από τους Περιβαλλοντιστές δημιουργήθηκαν δυο τουριστικές μονάδες υψηλών προδιαγραφών στην Κοινότητα Νέου Χωρίου που όμως δεν ήταν αρκετά για να φέρουν την όποια ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στους κατοίκους.

Το 2009 μετά από πολλούς συντονισμένους αγώνες και διάλογο με την Κυβέρνηση Χριστόφια από τη Συντονιστική Επιτροπή Κοινοτήτων υπό την Προεδρία και ηγεσία μου με τη βοήθεια και των Κοινοταρχών της Χερσονήσου του Ακάμα καταφέραμε να καταργήσουμε την Κόκκινη Γραμμή των 230 τετραγωνικών χιλιομέτρων και το Νατούρα να περιοριστεί στο Δάσος του Ακάμα και στα σύνορα του δάσους περιλαμβάνοντας όμως τις Ιδιωτικές περιουσίες εντός του Δάσους.

Όλες αυτές οι ιδιωτικές περιουσίες σήμερα αποτελούν το 35% όλης της περιοχής που έχει ενταχθεί στο Φύση 2000 και αποτελεί την περιοχή που το ΔΣ θέλει να έχει υπό τη διαχείριση της.

Οι ιδιωτικές περιουσίες είναι 25 - 28 τετραγωνικά χιλιόμετρα και με μία αξία η οποία σήμερα ξεπερνά τα 450 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, το 2009 πετύχαμε την απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο έδινε αντισταθμιστικά κίνητρα για αποζημίωση, ανταλλαγή ή και μεταφορά συντελεστή δόμησης σε όλους τους ιδιοκτήτες των οποίων οι περιουσίες είχαν ενταχθεί στο Νατούρα και για 25 χρόνια ήταν με μηδενική αξία. Μάλιστα με εκτίμηση ως να ήταν εντός των ζωνών ανάπτυξης με δρόμο και ρεύμα και στις ιδιοκτησίες που πριν ήταν τουριστικές με συντελεστές 57% να αποζημιωθούν με αξίες με συντελεστή 25% σήμερα.

Δυστυχώς, και η Κυβέρνηση Χριστόφια αλλά και η Κυβέρνηση Αναστασιάδη λόγω των πολύ κακών οικονομικών συνθηκών του Κρατους αδυνατούν να εφαρμόσουν την Απόφαση του υπουργικού. Ελπίζουμε, να μην προσπαθήσουν να τη θέσουν ως Αντισυνταγματική για να αποφύγουν τις αποζημιώσεις και τις ανταλλαγές γιατί θα μας βρουν και πάλι απέναντι τους.

Σίγουρα, ένα διαχειριστικό σχέδιο το οποίο θα λειτουργήσει σε συνδυασμό με το προτεινόμενο από τη Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικό Σχέδιο Αειφόρου Οικολογικής Τουριστικής Ανάπτυξης θα είναι πολύ θετικό και για τούς Ιδιοκτήτες αλλά και για τις ίδιες τις κοινότητες και τη Φύση.

Όμως, αν εγκριθεί και λειτουργήσει ως έχει παρουσιαστεί, το ΔΣ απο το Τμήμα Περιβάλλοντος σήμερα δυστυχώς θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα χωρίς να υπάρξει ουσιαστική αειφόρος ανάπτυξη και χωρίς όφελος για τις μελλοντικές γενιές, εφόσον θα εξασφαλιστεί η προστασία της βιοποικιλότητας αλλά, δεν θα δημιουργήσει ούτε θέσεις εργασίας και δεν θα φέρει πίσω τους κατοίκους ή τουρίστες στην περιοχή.

Το όραμα μας είναι να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο ΔΣ με τις προτάσεις μας και να δημιουργηθεί ένα ΔΣ με τη σύμφωνη γνώμη όλων, Κοινοτήτων Ιδιοκτητών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και το οποίο θα προστατεύσει τη Φύση αλλά, θα δημιουργήσει και την αναγκαία αειφόρο ήπια ανάπτυξη σε όλη τη Χερσόνησο με τη δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας και στην τουριστική βιομηχανία και στη Γεωργία και κτηνοτροφία πάντοτε στα πλαίσια της προστασίας του Περιβάλλοντος και της αειφορίας

Δεν είναι αρκετό να γίνουν κάποια εξωραϊστικά έργα εντός των Κοινοτήτων και των χωριών όπως μουσεία χώροι εκδηλώσεων μονοπάτια της φύσης και πλατείες, έργα που θα ομορφαίνουν τα χωριά αλλά, δεν θα προφέρουν ούτε θέσεις εργασίας ούτε την κατάλληλη υποδομή, για να υπάρξει επισκεψιμότητα και να κάνει το ΔΣ βιώσιμο.
5. Το περιουσιακό ως αγκάθι
Όπως έχω αναφέρει και πιο πάνω το Περιουσιακό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα και το αγκάθι για την εφαρμογή ενός ΔΣ στην περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα. Οι ίδιοι οι μελετητές στην έκθεση τους ακόμη και στην πρώτη παράγραφο αναφέρουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ΔΣ χωρίς πρώτα να εξευρεθεί λύση για το περιουσιακό.

Και ο λόγος είναι πολύ απλός, το 35% όλης της περιοχής που εντάσσεται σε αυτό που ονομάζεται Εθνικό Πάρκο και και το ΔΣ πρέπει να διαχειριστεί είναι ιδιωτική γη.

Η θέση μας είναι και εμάς πολύ απλή. Αν θέλει το Κράτος και το Τμήμα Περιβάλλοντος και οι Περιβαλλοντιστές να εφαρμόσουν ένα ΔΣ όπως το παρουσιάζουν μπορούν κάλλιστα να το κάνουν στο Κρατικό Δάσος με μία έκταση της τάξης των 75 τετραγωνικών χιλιομέτρων εφόσον πρώτα αποζημιώσουν τις περιουσίες που είναι περίκλειστες και συμφωνήσουν οι ιδιοκτήτες, Εκκλησία, Φωτιάδης και πολλοί άλλοι (4.5 τετραγωνικά χιλιόμετρα και με εκτιμημένη αξία πέραν των 100 εκατομμυρίων ευρώ). Τώρα, αν θέλει το Κράτος να περιλάβει στο Εθνικό Πάρκο και την άλλη ιδιωτική έκταση των 30 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα πρέπει να εφαρμόσει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 2009 έστω και σε εύθετο χρόνο που θα συμφωνηθεί με τους ιδιοκτήτες.

Το Κράτος είναι υπεύθυνο να προστατεύει τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών του και το άρθρο 23 του Συντάγματος δίνει αυτή την προστασία της ιδιοκτησίας και την αποζημίωση από το Κράτος όταν θέλει για σκοπούς εθνικού συμφέροντος να χρησιμοποιήσει την ιδιωτική γη με αποζημίωση και την οποία καθορίζει το δικαστήριο σε περίπτωση διαφωνίας. Ήδη υπάρχουν δεκάδες υποθέσεις ιδιοκτητών γης στη Χερσόνησο του Ακάμα περιλαμβανομένου και της Εκκλησίας Μητρόπολη Πάφου που έχουν καταφύγει στη δικαιοσύνη και αναμένουν το αποτέλεσμα με κίνδυνο να διασυρθεί η Κύπρος και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με όλες τις αρνητικές συνέπειες.

6. Κόκκινες γραμμές
Η Συντονιστική Επιτροπή και εγώ προσωπικά εργαστήκαμε για πολλά χρόνια μέσα σε πλαίσια διαλόγου και συναίνεσης με όλα τα αρμόδια τμήματα της Κυβέρνησης , και τούς αρμόδιους Υπουργούς αλλά και με τις Περιβαλλοντικές οργανώσεις και σε πλαίσια διαφάνειας με τούς κατοίκους και τούς Ιδιοκτήτες για να καταλήξουμε σε ένα ΔΣ και ένα Στρατηγικό Σχέδιο που θα είναι win-win για όλους, δηλαδή και για αυτούς που νοιάζονται για την προστασία της Φύσης και της βιοποικιλότητας αλλά και για αυτούς που έχουν τις περιουσίες, τους ιδιοκτήτες και τις Κοινότητες συμβάλλοντας έτσι στην πατρίδα μας και στις επόμενες γενιές.

Όμως σε καμία περίπτωση δεν θα αποδεχθούμε ένα ΔΣ και το οποίο όπως είναι σήμερα δεν θα είναι καθόλου βιώσιμο εφόσον θα χρειαστούν πέραν των 10 εκατομμυρίων ευρώ από τον Κύπριο Πολίτη για μία πενταετία λειτουργίας και τό μόνο που θα κάνει είναι να απομονώνει την περιοχή Φύση 2000 και το Δάσος του Ακάμα από τον άνθρωπο, τον επισκέπτη, τον τουρίστα εφόσον δεν θα υπάρχουν προσβάσιμοι δρόμοι και τουριστικά έργα υποδομής που θα προσφέρουν υπηρεσίες για τους επισκέπτες και να δίνουν θέσεις εργασίας και προοπτική αειφορίας στις Κοινότητες. Απλώς θα υπάρχει ένα τέλος, εισιτήριο για την είσοδο στο Εθνικό πάρκο και για το οποίο οι επισκέπτες δεν θα έχουν κανένα όφελος, υπηρεσίες ή άλλη υποδομή για να επιλέξουν να επισκεφθούν το Πάρκο.

Η Συντονιστική Επιτροπή έχει ετοιμάσει και έχει παραδώσει στην κυβέρνηση μια εμπεριστατωμένη πρόταση και τις εισηγήσεις της μαζί με τις Κόκκινες γραμμές για να μπορέσει να κάνει αποδεκτό ένα ΔΣ για τη Χερσόνησο του Ακάμα και επίσης το έχει παρουσιάσει και στους αρχηγούς των Κομμάτων και στις Κοινότητες.

Αναμένουμε στο ακουστικό για να γίνει και μία τελευταία παρουσίαση στην Υπουργική Επιτροπή μετά από πρόσκληση από τον Υπουργό Γεωργίας κ. Κουγιάλη ο οποίος οφείλουμε να πούμε έχει επιδείξει αρκετό ενδιαφέρον για την επίλυση του διαχρονικού προβλήματος και στη συνέχεια να παρθούν επιτέλους οι αναγκαίες πολιτικές αποφάσεις για τη δημιουργία ενός συμφωνημένου και βιώσιμου ΔΣ και το οποίο θα αποτελέσει το δόρυ μας για την αειφόρο ανάπτυξη και προστασία του Δάσους και της Χερσονήσου του Ακάμα κάτι άλλωστε που οφείλουμε στις επόμενες γενιές εφόσον τη γη την δανειζόμαστε από τους προγόνους μας για να την αφήσουμε στους απογόνους μας.
Σάββας Χατζημηνάς 
Νομικός Επιχειρηματίας 
Γραμματέας και Εκπρόσωπος Τύπου Συντονιστικής Επιτροπής ιδιοκτητών γης
Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Παριβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπυξης ΔΗΣΥ  

No comments: