Saturday, December 18, 2010

«Ο χρόνος είναι χρήμα»

Της Μαρίας Κυριακού
Βουλευτής
Προϋπολογισμοί 2011
Ο Προϋπολογισμός του 2011 όπως έχει κατατεθεί είναι ελλειμματικός κατά 5,4% και τούτο μόνο εάν δεν κατατεθούν και επιπλέον συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί κατά την διάρκεια του έτους. 

Οι Προϋπολογισμοί του Κράτους θα πρέπει να δίνουν ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης χωρίς να κρύβουμε κονδύλια κάτω από το χαλί.
Χαρακτηριστικά θα αναφερθώ ότι στους νέους Προϋπολογισμούς υπάρχουν περίπου 800 κεφάλαια τα οποία αναφέρουν σαν πρόβλεψη εξόδων το συμβολικό ποσό των €10.

Τα πολλά «δεκάρια» €10 του Προϋπολογισμού μας προβληματίζουν και διερωτόμαστε πόσα έχουν μείνει πίσω από τους Προϋπολογισμούς του 2011 και θα τα βρούμε μπροστά μας αργότερα σαν συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς; Όπως τα €83 εκ. συμπληρωματικού προϋπολογισμού που μας ήλθαν μερικές μέρες πριν την λήξη του 2010. Δεν θα σχολιάσω τους αποτυχημένους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης για αναχαίτιση της ανεργίας και εξόδου από την κρίση.

Νέος Σχεδιασμός της Οικονομίας
Δεν κατάλαβε το Κράτος ότι η έξοδος από την οικονομική κρίση σημαίνει είσοδος σε μια διαφορετική οικονομία και συνεχίζει τα ίδια χωρίς κανένα αποτέλεσμα και πρόοδο. Έτσι στην ομιλία μου θα συνοψίσω εισηγήσεις που θεωρώ σημαντικές για την έξοδο μας από αυτή την κρίση.

Οι διεθνείς οικονομικοί σχεδιαστές μιλούν για είσοδο στην πράσινη ανάπτυξη, σε νέα προϊόντα, σε νέες ιδέες, σε νέες δεξιότητες. Το περιβάλλον από μόνο του μπορεί να αποτελέσει ολοκληρωμένη στρατηγική που να μπορεί να αναθερμάνει την οικονομία και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Είναι υποχρέωση της Κύπρου να καταρτίσει εθνικό μακροχρόνιο σχεδιασμό Αειφόρου Ανάπτυξης με χρονικό ορίζοντα πέραν των 20 ετών δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Μας έχει ευλογήσει ο Θεός να ζούμε σ' ένα όμορφο νησί, γι' αυτό με νέες επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος, θα καταφέρουμε όχι μόνο να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας αλλά θα αξιοποιήσουμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και θα αναδείξουμε την ομορφιά της πατρίδας μας, μειώνοντας ταυτοχρόνως την ανεργία.

Ανεργία
Όταν λέμε μείωση της ανεργίας δεν εννοούμε να αυξάνουμε τους φτωχούς εργαζόμενους με μισθούς πείνας. Θέλουμε εργαζόμενους με αξιοπρεπή μισθό και διατήρηση του βιοτικού τους επιπέδου.

Σε μια χώρα που κάποτε καυχόμαστε ότι είμαστε χώρα πλήρους απασχόλησης, το να έχουμε σήμερα πέραν των 25,000 άνεργων με τον μεγαλύτερο αριθμό να είναι νεαροί οικογενειάρχες ή άλλοι να εργάζονται με τόσο χαμηλούς μισθούς και απλά δημιουργούμε φτωχούς εργαζομένους, έχουμε υποχρέωση να είμαστε σε εγρήγορση για να πετύχουμε κοινωνική συνοχή και να δώσουμε αξιοπρέπεια στην Εργασία.

Ευρώπη 2020
Δεν έχουμε ακόμη καταλάβει ότι μπήκαμε στην μεγάλη Ευρωπαϊκή Αγορά και ότι η Ευρώπη προσθέτει αξία στην οικονομία μας.

Η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη είναι δεδομένη με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρώπη 2020 και πρέπει να μειώσουμε την ανεργία, να επενδύσουμε στην έρευνα, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην μείωση των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και να εκλείψουμε την φτώχεια.

Παραγωγικότητα
Η χαμηλή παραγωγικότητα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της οικονομίας μας. Χρειάζεται διακομματική και κοινωνική συναίνεση για να μπορέσουμε να λύσουμε τα διαχρονικά προβλήματα τα οποία σήμερα η διεθνής οικονομική κρίση έφερε στην επιφάνεια.
Για να εισέλθουμε σε ένα νέο Οικονομικό Σχεδιασμό, χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, στο συνταξιοδοτικό, στις εργασιακές σχέσεις, στο μεταναστευτικό, στην αντιμετώπιση των πολιτικών προσφύγων και μέτρα για μείωση της ανεργίας.

Συνταξιοδοτικό
Η Πρόταση Νόμου για τις Συντάξεις που βρίσκεται ενώπιον της Βουλής αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ψηφισθεί άμεσα, ώστε να ανασταλούν οι πληρωμές των κυβερνητικών συντάξεων σε δικαιούχους οι οποίοι κατέχουν πολιτειακό ή άλλο κρατικό αξίωμα για όσο χρονικό διάστημα κατέχουν αυτή τη θέση.
Σε μια εποχή οικονομικής περισυλλογής έχουμε όλοι μας υποχρέωση να βρούμε τρόπους να περιορίσουμε τις δαπάνες μας και όλοι να μοιραστούμε τα οικονομικά βάρη. Πρέπει να ληφθούν μέτρα μεταξύ άλλων:

- Να εντοπισθεί η αδήλωτη εργασία (35%-40%).

- Να εξετασθεί το θέμα εργοδότησης συνταξιούχων από την Κυβέρνηση.

- Να συγκρίνονται ηλεκτρονικά οι Φορολογικές δηλώσεις μισθών στο Φόρο Εισοδήματος και στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

- Να δηλώνεται και να φορολογείται η Δεύτερη εργασία.

- Να συνεισφέρουν όλοι οι δικαιούχοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον διεκδικούν σύνταξη και ωφελήματα από αυτό.

Ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα κοινωνικής ασφάλισης βοηθά στη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά είναι ταυτόχρονα και κοινωνικό μέτρο και ένδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών και της Πολιτείας και θα πρέπει το κράτος να επιληφθεί άμεσα του νέου σχεδιασμού.
Ο Χρόνος είναι Χρήμα
Η Διεθνής Οικονομία έχει αντιληφθεί ότι ο χρόνος είναι χρήμα και ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα, ώστε μεγάλα αναπτυξιακά έργα να δημιουργούν έγκαιρα αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και να αναθερμάνουν την αγορά.

Μερικά από τα μέτρα που έχει λάβει η Ελλάδα για έξοδο από την οικονομική κρίση είναι και η ψήφιση δύο νέων νομοθεσιών, τις οποίες ονόμασε Fast-Track και Fast-Just και πιστεύω είναι δυο πολύ καλά παραδείγματα για να τα μελετήσουμε και να τα περάσουμε και στη δική μας νομοθεσία.

Όπως η Κύπρος, έτσι και η Ελλάδα είναι χώρες με ψηλό κρατικό παρεμβατισμό, γεγονός που εμποδίζει την ανάπτυξη. Η νομοθεσία Fast-Track της Ελλάδας είναι βασικά ένα επενδυτικό εργαλείο που θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τις διαδικασίες των υποψήφιων επενδυτών, ενώ ταυτόχρονα θα επιφέρει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Αυτό το νέο πλαίσιο περιορίζει το σύνολο των επιχειρηματικών κινδύνων άμεσα συνδεδεμένων με τις στρεβλώσεις της δημόσιας διοίκησης και το πιο σημαντικό, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Και στην Κύπρο έχουμε ανάγκη να ενθαρρύνουμε τις ξένες νέες επενδύσεις και να διατηρήσουμε τις υφιστάμενες, ώστε να μπορέσουμε να θωρακίσουμε την οικονομία μας.

Πρέπει να απελευθερώσουμε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της πατρίδας μας που σήμερα παγιδεύουμε μέσα στην γραφειοκρατία και το παρεμβατικό κράτος.

Δυστυχώς δεν μπορεί με ανακύκλωση των ιδίων πόρων να βγούμε από την κρίση. Έχουμε ανάγκη να φέρουμε ξένες επενδύσεις και να διαφυλάξουμε αυτές που έχουμε. Αυτό το κάνει η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Τουρκία. Χαρακτηριστικά, η Τουρκία πέτυχε πρόσφατα 7 ξένες επενδύσεις και εξασφάλισε 3,000 νέες θέσεις εργασίας τις οποίες έχασε η Ελλάδα (που ενώ τις δόθηκε η ευκαιρία να πάρει τις επενδύσεις αυτές, τις έχασε μέσα από την γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις).

Ταχύτερη Επίλυση Φορολογικών Υποθέσεων
Η δεύτερη Ελληνική νομοθεσία, η λεγόμενη Fast-Just, αφορά την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης. Ουσιαστικά, ξεμπλοκάρονται υποθέσεις που αφορούν φορολογικά θέματα και βρίσκονται στη Δικαιοσύνη να εκδικάζονται ταχύτερα, ώστε τα ένδικα μέσα να μην αποτελούν τον παράδεισο των φοροφυγάδων με αποτέλεσμα να υπάρχουν παγιδευμένοι ανείσπρακτοι φόροι σε δικαστικές διαδικασίες. Στην Κύπρο, σύμφωνα με την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας, εκκρεμούν ενστάσεις και νομικές διαδικασίες του ύψους €330 εκ. (αυτοί δεν περιλαμβάνονται στους καθυστερημένους φόρους των €625 εκ.) και εκκρεμούν πέραν των 5,000 ενστάσεων.

Φορολογία Καλλιτεχνικών/Παραστάσεων 10%
Επίσης, από τις 263 εκδηλώσεις που έγιναν το 2008-2009 από καλλιτέχνες μη κάτοικους Κύπρου, μόνο 69 πλήρωσαν τις φορολογίες τους επί των εισπράξεων, αφού μετά την ψήφιση του Νόμου περί της Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμου το 2003, οι καλλιτέχνες εξάγουν τα έσοδα τους ελεύθερα.
Εδώ θα πρέπει να γίνει τροποποίηση της Νομοθεσίας, ώστε οι Καλλιτεχνικοί Πράκτορες, οι οποίοι φέρνουν τους καλλιτέχνες αυτούς να πληρώνουν και την φορολογία στο κράτος πριν πληρώσουν τους καλλιτέχνες (κάτι παρόμοιο με την ΡΑΥΕ).

Νέες εκτάσεις γης στην Ανάπτυξη
Σε μια εποχή που το κόστος της γης έχει ανέβει στα μεσούρανα, θα ήθελα να υποβάλω ακόμα μια εισήγηση που θεωρώ ότι θα συμβάλει στην Ανάπτυξη και αφορά τις μεγάλες εκτάσεις γης κατά μήκος της νεκρής ζώνης, οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες, διότι είναι γεωργικές ή κτηνοτροφικές ζώνες και πολλές φορές οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων αυτών δεν έχουν άλλη περιουσία και θα ήθελαν να τα δώσουν στα παιδιά τους για να κτίσουν το σπίτι τους και δεν μπορούν γιατί είναι γεωργικές ή κτηνοτροφικές.

Εισηγούμαι όπως οι πολεοδομικές ζώνες στις περιοχές αυτές αλλάξουν από γεωργικές ή κτηνοτροφικές να γίνουν μεικτής χρήσης ή να μετατραπούν σε οικιστικές ζώνες, ώστε να δώσουμε στους συμπολίτες μας την γη που τους ανήκει για να την αναπτύξουν όπως οι ίδιοι επιθυμούν, απελευθερώνοντας έτσι περιοχές που για 35 χρόνια ήταν ξεχασμένες και παραμελημένες, δίνοντας ζωή και Ανάπτυξη στις περιοχές που σήμερα θεωρούνται περιθωριακές και σκουπιδότοποι.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να συνοψίσω ότι η Βουλή έχει υποχρέωση να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή. Έχουμε υποχρέωση να δώσουμε ένα δίκαιο συνταξιοδοτικό, δίκαιο φορολογικό, αξιοπρεπή εργοδότηση, να δώσουμε γη στους νέους μας να κτίσουν το σπίτι τους και αξιοπρεπείς μισθούς δημιουργώντας νέες αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.

Πρέπει να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας και να προσαρμοστούμε έξυπνα στα νέα δεδομένα και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη της οικονομίας! Με τις σκέψεις αυτές και ελπίζω εποικοδομητικές εισηγήσεις εύχομαι Καλές Γιορτές , Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2011!!
Μαρία Κυριακού
Βουλευτής Λευκωσίας

1 comment:

Magalis Marisol said...

Hola amigo!!!
Que Dios les conceda Sabiduría para salir de la crisis económica que estan viviendo....
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2011!
Un fuerte abrazo desde Venezuela!!!