Wednesday, May 15, 2024

Όραμα για τη νέα τοπική αυτοδιοίκηση, Περικλής Νικολαΐδης

 
Του Περικλή Νικολαΐδη

Κύριος στόχος μεταξύ άλλων της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των δήμων, αλλά και η οικονομική βιωσιμότητα των νέων Τοπικών Αρχών. Παράλληλα, με τη διεύρυνση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση, να προσφέρουν περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στον πολίτη. Παράλληλα, θα προσφέρεται η ευκαιρία για πιο ενεργή συμμετοχή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Το νέο σύστημα, θεωρητικά τουλάχιστο, θα επιτύχει σημαντικές εξοικονομήσεις, που θα δώσουν την ευκαιρία στους Δήμους, να διαχειρίζονται περισσότερους οικονομικούς πόρους και τη δυνατότητα για επενδύσεις σε περισσότερα αναπτυξιακά έργα από πριν.

Η χρηματοδότηση των δήμων επίσης αλλάζει μέσω της κατοχύρωσης εσόδων από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και άλλα εισοδήματα και έτσι παύει η καθιερωμένη κρατική χορηγία. Αρκετές αρμοδιότητες υπηρεσιών μεταφέρονται στους δήμους, έτσι ώστε ο πολίτης να εξυπηρετείται καλύτερα.

Κάτι το νέο και πολύ σημαντικό είναι η εισαγωγή ενός νέου συστήματος, που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και τον έλεγχο. Θα λειτουργεί μια ειδική μονάδα προληπτικού εσωτερικού ελέγχου για όλες τις δαπάνες και τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Επίσης εισάγεται στο νόμο, υποχρέωση του δήμου, για δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων στο διαδίκτυο, ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί, να ενημερώνεται και να ελέγχει τις τοπικές αποφάσεις.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξ’ ορισμού της, εκπροσωπεί την τοπική κοινωνία και έχει την ευθύνη να εξυπηρετεί αποτελεσματικά (δηλαδή έγκαιρα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος) την κοινωνία, με διαφάνεια και υπευθυνότητα και με στόχο πάντοτε την καλή ποιότητα ζωής και ευημερία του συνόλου.

Στο νέο σύστημα λοιπόν, οι αντιπρόσωποι θα πρέπει να είναι σε θέση, να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα προσφέρονται, ώστε να εξασφαλιστούν μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και καλύτερες προοπτικές για τους δημότες.

Με απλά λόγια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση υπάρχει για τους δημότες και ως εκ τούτου αυτοί πρέπει να είναι στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της.

Το εγχείρημα βεβαίως με τη νέα διοικητική διαίρεση της Κύπρου, με νέους δήμους από συγχωνεύσεις προηγούμενων δήμων και κοινοτήτων όπως και συμπλέγματα κοινοτήτων, δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση -τουλάχιστον στην αρχή- για να λειτουργήσει χωρίς δυσκολίες και προβλήματα.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι φυσιολογικό, όταν κάτι εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Εξυπακούεται βέβαια ότι η Πολιτεία μαζί με τους νέους άρχοντες της τοπικής κοινωνίας, να συνεργαστούν στενά και παραγωγικά, ώστε να γίνει πραγματικότητα ο επιδιωκόμενος εκσυγχρονισμός, όσες ατέλειες κι αν έχει.

Το κλειδί της επιτυχίας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι οι άνθρωποι. Αυτοί που θα κληθούν, να εφαρμόσουν τα νέα δεδομένα με θετική σκέψη και προπάντων εκσυγχρονιστική διάθεση. Χαρακτηριστικά που δυστυχώς έχουμε έλλειψη, ενώ τα χρειαζόμαστε σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής.

Οι εκλογές λοιπόν σε λίγες εβδομάδες είναι σημαντικές από την άποψη, της ανάγκης, επιλογής των καταλληλότερων για ένα αρκετά διαφορετικό ρόλο σε σύγκριση με το παρελθόν. Οι προηγούμενες γνώσεις και οι εμπειρίες είναι χρήσιμες και απαραίτητες ειδικά για την περίπτωση.

Επιπρόσθετα, η ευθύνη είναι μεγαλύτερη γιατί τα ζητήματα θα είναι πολυπλοκότερα. Είναι αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό και ξεκάθαρο στο μυαλό των ψηφοφόρων, πριν αποφασίσουν να καταλήξουν στις επιλογές τους και να ψηφίσουν αυτούς που πιστεύουν, ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες.

Οι νέοι αντιπρόσωποι που θα εκλεγούν, θα κληθούν, να εφαρμόσουν ένα εντελώς νέο σχήμα, το οποίο βεβαίως θα χρειαστεί χρόνο για να αφομοιωθεί. Η αρχική περίοδος θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για να στηθούν οι βάσεις του νέου συστήματος και να κυλήσουν σιγά σιγά ομαλά όλα.

Ήρθε φαίνεται η ώρα, να αλλάξουμε το τοπίο στην τοπική αυτοδιοίκηση προς το καλύτερο. Ήρθε η ώρα που απαιτεί, όραμα, να λειτουργήσουμε συναινετικά με διάθεση προσφοράς για το καλό των δημοτών και κατ’ επέκταση του τόπου μας, που όλοι διακηρύττουμε ότι αγαπάμε.
Περικλής Νικολαΐδης

No comments: