Wednesday, July 18, 2012

Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου

Απολογισμός και δραστηριότητες
 
Χαιρετισμός Προέδρου του Συνδέσμου κ. Ονησίφορου Ονησιφόρου

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου και σας ευχαριστώ θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Η Γενική μας Συνέλευση διεξάγεται σε μία περίοδο κατά την οποία η Κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε δύσκολη θέση και δύο μόλις μέρες μετά το αίτημα της Κύπρου για Ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη.

Ως Σύνδεσμος, πιστεύουμε ότι η διεθνής οικονομική κρίση, η κρίση χρέους, η αβεβαιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον, τα συσσωρευμένα διαρθρωτικά προβλήματα, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες της Κυπριακής οικονομίας, ο αποκλεισμός μας από τις διεθνείς αγορές και οι προκλήσεις του τραπεζικού τομέα λόγω μεγάλης έκθεσης στην Ελληνική οικονομία, επιβάλλουν άμεσες, τολμηρές, αποφασιστικές και υπεύθυνες ενέργειες. Ενέργειες οι οποίες θα προωθήσουν τις αναγκαίες αλλαγές και παράλληλα θα βελτιώσουν τους θεσμούς, τις πρακτικές και τις συμπεριφορές.

Βασικός μας στόχος πρέπει να είναι η άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, η επίτευξη χρηματοοικονομικής σταθερότητας και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Παράλληλα, βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω της ανάπτυξης. Μίας πραγματικής ανάπτυξης και όχι μίας απλής τόνωσης, που θα δημιουργεί βιώσιμη και όχι ευκαιριακή αξία. Μίας ανάπτυξης που θα συνοδεύεται, ως αναγκαίο συστατικό της, από τη δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία θα κινείται στα επιδιωκόμενα πλαίσια της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής.

Επιτρέψτε μου να παραθέσω - ακροθιγώς και ενδεικτικά - τις κυριότερες μας εισηγήσεις: Επιβάλλεται η αύξηση της παραγωγικότητας,  η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η μείωση του ιδιωτικού υπερδανεισμού, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η βελτίωση της φοροεισπρακτικής συμμόρφωσης, η βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και επάρκειας του συνταξιοδοτικού συστήματος, η μείωση του τεράστιου διοικητικού κόστους του δημοσίου και η μείωση των δημόσιων λειτουργικών δαπανών.

Προς επίτευξη των πιο πάνω πρέπει, μεταξύ άλλων, να απλοποιήσουμε και να αυτοματοποιήσουμε τις διαδικασίες, να ενδυναμώσουμε περαιτέρω τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, να στηρίξουμε νευραλγικά κυβερνητικά τμήματα (π.χ. Εσωτερικών Προσόδων, Εφόρου Εταιριών, κ.α.) και να εκσυγχρονίσουμε τη δημόσια διοίκηση στη βάση σύγχρονων διεθνών μεθόδων, προσανατολισμένων κυρίως στο αποτέλεσμα.

Οφείλουμε να επενδύσουμε στην έρευνα, στην καινοτομία και σε σημαντικά έργα υποδομών. Πρέπει να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να στηρίξουμε δυναμικά τον τομέα των υπηρεσιών, να προσελκύσουμε νέες ξένες επενδύσεις, να ευθυγραμμίσουμε τo εκπαιδευτικό σύστημα με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και να βελτιώσουμε τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού.

Οφείλουμε επίσης να αξιοποιήσουμε τις συνέργιες και τα επωφελή αποτελέσματα που προσφέρει μία αγαστή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Πολιτεία πρέπει τέλος να αξιοποιήσει περισσότερο την τεράστια τεχνογνωσία που διαθέτουν οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς του τόπου. Παράλληλα, επαναλαμβάνω τη διαχρονική μας θέση ότι θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και ενισχυθούν οι θεσμοί. Και αυτό γιατί, μεταξύ άλλων, η κρίση που βιώνουμε δεν είναι μόνο κρίση του ευρώ. Είναι και κρίση της διαχείρισης του ευρώ. Είναι και κρίση ηθικής και αξιών. Είναι και κρίση θεσμών.

Χρειάζεται να στηριχτούν έμπρακτα οι εποπτικοί φορείς, να ενισχυθεί και ενδυναμωθεί η συντονισμένη και προληπτική εποπτεία, συμπεριλαμβανομένης αυτής των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και το νομοθετικό και άλλο ρυθμιστικό πλαίσιο. Χρειάζεται να αποβάλουμε τις πρακτικές της αναβλητικότητας και να προωθήσουμε την προληπτική πολιτική, τον επαγγελματισμό, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.  Πρέπει να επικρατήσει μία κουλτούρα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων, διαπλοκής και διαφθοράς.

Επίσης, πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και ευρύτερα της εταιρικής διακυβέρνησης.  Όπως πιθανόν να γνωρίζετε, τα πιο πάνω, αποτελούν τους τρείς βασικούς πυλώνες δράσεως του επαγγελματία Εσωτερικού Ελεγκτή. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής, ως έμπιστος και πολύτιμος σύμβουλος της Διοίκησης μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στις αποτελεσματικές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων, ιδιαίτερα των νέων, μεταβαλλόμενων και αλληλοεξαρτώμενων κινδύνων της οικονομικής κρίσης, υποβοηθώντας έτσι τις επιχειρήσεις να γίνουν λιγότερο ευάλωτες. Γι’ αυτό και ως Σύνδεσμος, πιστεύουμε ότι η επένδυση στον εσωτερικό έλεγχο, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, προσθέτει αξία και παρέχει πολλαπλά οφέλη.

Σε λίγες μόνο μέρες η Κύπρος τίθεται και επίσημα ενώπιον μίας μεγάλης πρόκλησης που λέγεται προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόκληση αυτή μας δίδει παράλληλα τη μεγάλη ευκαιρία να αναδείξουμε τις δυνατότητες μας και να αφήσουμε τη δική μας σφραγίδα επιτυχίας στα Ευρωπαϊκά δρώμενα. Μπορούμε να συμβάλουμε θετικά στην κατάληξη  ανοιχτών ζητημάτων, όπως αυτό της περαιτέρω ενδυνάμωσης της οικονομικής διακυβέρνησης και ιδιαίτερα της επίτευξης συμφωνίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι η Κύπρος μας θα τα καταφέρει και αυτό θα βοηθήσει και στη βελτίωση της ψυχολογίας και στην ανάκτηση της αξιοπιστίας μας, που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη.
Αυτό, μαζί με το αξιοζήλευτο ανθρώπινο δυναμικό υψηλής μόρφωσης που διαθέτει η Κύπρος, τα αποθέματα ψυχικής δύναμης των ανθρώπων του τόπου μας, και τις διαφαινόμενες θετικές εξελίξεις στο θέμα των υδρογονανθράκων, μπορεί να δώσει στη χώρα μας ένα χαμόγελο αισιοδοξίας για μελλοντική επιτυχία.

Mε αφορμή την προχθεσινή αίτηση της Κύπρου για Ευρωπαϊκή στήριξη, τίθενται διάφορα ερωτήματα. Για παράδειγμα, επηρεάζεται δυσμενώς το κύρος της χώρας μας ως επιχειρηματικό κέντρο?. Κινδυνεύουμε να απωλέσουμε το σημαντικότατο συγκριτικό μας πλεονέκτημα του χαμηλού εταιρικού φορολογικού συντελεστή?. Τι μέτρα πρέπει να προωθήσει το Κράτος για βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και για ενίσχυση της ελκυστικότητας της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου?

Πιστεύω αυτά, και είμαι σίγουρος και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα, θα μας αναλύσει ο κύριος Φειδίας Πηλείδης στην ομιλία του που ακολουθεί. Ο κύριος Πηλείδης είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and WalesΜέχρι το Δεκέμβριο 2011 κατείχε τη θέση του Ανώτερου Εκτελεστικού Συμβούλου στους PricewaterhouseCoopers στην Κύπρο. Διατέλεσε μεταξύ άλλων, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων.

Ο κ. Πηλείδης είναι μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Εποπτείας του Ελεγκτικού Επαγγέλματος και εδώ και λίγους μήνες υπηρετεί από τη θέση του Προέδρου του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Κύριε Πηλείδη, είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στη 14η Ετήσια Γενική μας Συνέλευση και σας ευχαριστώ θερμά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση μας να μιλήσετε ενώπιον μας για το πολύ σημαντικό θέμα της Κύπρου ως Επιχειρηματικού Κέντρου. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας και παρακαλώ κύριε Πηλείδη, ο λόγος σε σας.
   
Ομιλία Προέδρου ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που ως ΚΕΒΕ αποδεχθήκαμε την πρόσκληση σας για να συμμετάσχουμε με παρέμβαση μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση σας. Το ΚΕΒΕ θεωρεί τον τομέα και τη δράση σας πολύ σημαντικές παραμέτρους στην εξέλιξη της κυπριακή οικονομίας και των επιχειρήσεων και ως εκ τούτου θέλουμε να ενώσουμε τους προβληματισμούς μας, μαζί με τους δικούς σας.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να τελεί υπό ύφεση και οι προβλέψεις για το 2012 είναι ότι θα έχουμε και πάλι αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης.  Η εξέλιξη αυτή επενεργεί αρνητικά σ΄ όλο το φάσμα της οικονομίας και καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς. Αν εξαιρέσουμε τον τουριστικό τομέα που κινείται υποφερτά και μερικούς υποκλάδους του ευρύτερου τομέα των υπηρεσιών, οι υπόλοιποι κλάδοι βρίσκονται όμηροι της συνεχιζόμενης κρίσης. Άμεσο αποτέλεσμα όλων αυτών η εκτόξευση της ανεργίας στο 10%! Τα αίτια για αυτές τις αρνητικές εξελίξεις είναι πολλά και διάφορα, εσωγενή και εξωγενή.

Σίγουρα, ο κύριος παράγοντας που έφερε την οπισθοδρόμηση της κυπριακής οικονόμας είναι η διεθνής κρίση. Οι πολυεπίπεδες και πολύμορφες επενέργειες της κρίσης δεν μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη τη μικρή και ευάλωτη οικονομία μας. Ο δεύτερος παράγοντας που επέδρασε και συνεχίζει να επιδρά αρνητικά στην πορεία της οικονομίας μας είναι η καθυστέρηση από μέρους μας στη λήψη των αναγκαίων και τολμηρών μέτρων για εξυγίανση και διόρθωση των κακώς εχόντων στην οικονομία μας.

Για εμάς, ως ΚΕΒΕ, είναι όντως πρωτόγνωρη η διστακτικότητα και αναβλητικότητα που επεδείχθη στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης. Από το 2009 το ΚΕΒΕ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και ζητούσε τη λήψη μέτρων τόσο για τη συγκράτηση του σπάταλου κράτους όσο και για τόνωση της ανάπτυξης. Δυστυχώς, λόγοι πέραν της δικής μας ευθύνης, εμπόδισαν την ανάληψη έγκαιρης και αποτελεσματικής δράσης, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημερινό σημείο, όπου η Κύπρος μετά από τις συνεχείς υποβαθμίσεις από Οίκους Αξιολόγησης και τον χρηματοδοτικό αποκλεισμό της από τις διεθνείς αγορές, συζητά το ενδεχόμενο να ενταχθεί στο Μηχανισμό Στήριξης της Ε. Ένωσης ή να συνάψει νέο δάνειο δισ. ευρώ από τρίτη χώρα.

Ο τρίτος παράγοντας που μας επηρέασε δυσμενώς είναι η κρίση χρέους στην Ελλάδα και κατ΄ επέκταση στην ευρωζώνη. Η στενή σύνδεση της κυπριακής οικονομίας με την αντίστοιχη της Ελλάδας, σε συνδυασμό με την έκθεση των τραπεζών μας σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και στην Ελληνική αγορά, επέφεραν μεγάλο πλήγμα στην οικονομία μας. Είναι γνωστά άλλωστε τα προβλήματα που υπάρχουν με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μας. Επίσης, δεν θα πρέπει να υποτιμάται η κρίση-χρέους και στις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, η οποία επέτεινε τη ρευστότητα και την αβεβαιότητα στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.

Τώρα, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη και κομβική φάση, όπου η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει αποφάσεις για προσφυγή της χώρας στο Μηχανισμό Στήριξης και στη σύναψη δανείου από τρίτη χώρα (π.χ. Ρωσία). Ως ΚΕΒΕ πιστεύουμε ότι αυτές οι αποφάσεις θα έπρεπε ήδη να είχαν ληφθεί, αφού όσο καθυστερούμε επιδεινώνονται τα προβλήματα. Το ίδιο θα έπρεπε να είχε γίνει και με τα μέτρα εξυγίανσης και ανάπτυξης που κρατά η κυβέρνηση στα συρτάρια της. Η αναβλητικότητα και η καθυστέρηση θα έχει και πάλι κόστος στην πορεία της οικονομίας μας.

Ευτυχώς, που οι εκλογές στην Ελλάδα δεν προκάλεσαν νέα αδιέξοδα, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση, οι επιπτώσεις θα ήταν καταστροφικές και ίσως επικίνδυνες για όλους μας.
Κατά τη γνώμη του ΚΕΒΕ και εφόσον η κατάσταση στην Ελλάδα αναμένεται ότι σταδιακά θα βελτιωθεί, η κυβέρνηση και η Βουλή πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους και να προχωρήσουν με τόλμη και αποφασιστικότητα στη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Οι άξονες που πρέπει να κινηθούν θα πρέπει να εστιάζονται:

·                     Στη συγκράτηση των αντιπαραγωγικών δαπανών και του κρατικού μισθολογίου.
·                     Στη μείωση του αριθμού εργαζομένων στη δημόσια υπηρεσία, κάτι που θα γίνει με το μη διορισμό νέων υπαλλήλων όταν αφυπηρετούν άλλοι.
·                     Στη μείωση των κλιμάκων για τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους.
·                     Στον περιορισμό των υπερωριών στο δημόσιο.
·                     Στην υιοθέτηση νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.
·                     Στην περαιτέρω ελάφρυνση των δημοσίων ταμείων από το συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων.
·                     Στην κατάργηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της παραγωγικότητας στο δημόσιο τομέα.
·                     Στο κλείσιμο δημοσίων οργανισμών και εταιρειών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο προσφοράς τους προς τον τόπο.
·                     Στη μεταφορά υπηρεσιών του δημοσίου στον πιο ευέλικτο και παραγωγικό ιδιωτικό τομέα.
·                     Στην αναθεώρηση του θεσμού της ΑΤΑ για να καταστεί πιο δίκαιος για τους χαμηλόμισθους και λιγότερο επιβαρής για τα δημόσια ταμεία.
·                     Στην πάταξη φαινομένων φοροδιαφυγής.
·                     Στην παραχώρηση κινήτρων για ενίσχυση του "επιχειρείν" και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.
·                     Στην προώθηση έργων υποδομής όπως είναι οι μαρίνες, το καζίνο, τα θεματικά πάρκα, και άλλα.
·                     Στην ενίσχυση των ξένων επενδύσεων και στην προσέλκυση νέων ξένων επενδύσεων.
·                     Στην αξιοποίηση νέων τομέων, όπως είναι η έρευνα, η καινοτομία, η ιδιωτική ιατρική, η ιδιωτική εκπαίδευση, η ναυτιλία, κλπ.

Αγαπητοί φίλοι,

Το μοντέλο της κυπριακής οικονομίας όπως το βιώσαμε από το 1960 μέχρι σήμερα έχει κλείσει τον κύκλο του. Οι μεγάλες οικονομικές, νομισματικές και κοινωνικές αλλαγές, δημιούργησαν νέες ανάγκες, νέα πρότυπα και νέες τάσεις. Αν δεν προσαρμόσουμε την οικονομία μας σ΄ αυτό το νέο σκηνικό δεν μπορούμε να είμαστε ούτε ανταγωνιστικοί, ούτε παραγωγικοί, ούτε βιώσιμοι. Κυβέρνηση, Βουλή και κοινωνικοί εταίροι έχουμε τεράστιες ευθύνες

Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω ειδική αναφορά στον τομέα της προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων και επενδύσεων. Ο τομέας αυτός πρόσφερε και προσφέρει πάρα πολλά στην κυπριακή οικονομία. Ειδικά, τώρα με τον εντοπισμό κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της Κύπρου, έχουμε μεγάλες προοπτικές στον τομέα της ενέργειας.

Δυστυχώς, όμως, η γραφειοκρατία, η αναβλητικότητα και η έλλειψη αποφάσεων, κρατούν μακριά μας πολλούς ξένους επενδυτές. 
Το ΚΕΒΕ καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες στο εξωτερικό για προβολή της οικονομίας μας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε άλλες απώλειες από ενδιαφερομένους επενδυτές. 

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η εμμονή μας τώρα ότι δεν θα πρέπει κατ’ ουδένα λόγο να κινδυνεύσει το φορολογικό καθεστώς μας για τις επιχειρήσεις εξ’ αιτίας της ένταξης μας στο Μηχανισμό Στήριξης. Επιβάλλεται όπως με κάθε θυσία διατηρήσουμε αλώβητο το φορολογικό πλαίσιο για τις εταιρείες.

Στα ίδια πλαίσια είναι ανάγκη να βελτιώσουμε τη σχέση μας με τους ξένους καταθέτες και επενδυτές στην Κύπρο. Παρά τα προβλήματα θα πρέπει να συνεχίζουμε να είμαστε αξιόπιστοι και σοβαροί με τους ξένους επενδυτές. Ως ΚΕΒΕ πιστεύουμε ότι η κυπριακή οικονομία έχει μέλλον. Απαιτούνται, όμως, σημαντικές διαρθρωτικές και δομικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Αν προχωρήσουμε με τόλμη και αποφασιστικότητα πιστεύουμε ότι το αύριο θα είναι πολύ καλύτερο από το σήμερα. Η επόμενη μέρα της οικονομίας μας θα είναι πιο αισιόδοξη από αυτά που βιώνουμε σήμερα.

Στην προσπάθεια αυτή, ο Σύνδεσμος σας έχει λόγο και ρόλο. Ως επαγγελματίες μπορείτε να συνεισφέρετε πολλά στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και στη δημιουργία ενός νέου πιο σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης. Οι ώρες είναι δύσκολες, γι’ αυτό η συμβολή όλων είναι απαραίτητη. Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι κάθε επιτυχία στη γενική συνέλευση σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
 

Ομιλία προέδρου του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου κ. Ονησίφορου Ονησιφόρυ στη 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση  στις 27/6/2012

Αμέσως μετά την εκλογή της από τη Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2011, η παρούσα δεκαμελής Επιτροπή καταρτίστηκε σε σώμα, για την περίοδο Ιουλίου 2011 έως Ιουνίου 2012. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η Επιτροπή συνήλθε σε 15 συνεδρίες, 12 τακτικές και 3 έκτακτες. Μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης και διαφάνειας, έχουμε ήδη κυκλοφορήσει το παρουσιολόγιο των μελών της Επιτροπής.

Φέτος συνεχίσαμε με εντατικούς ρυθμούς τη σκληρή μας εργασία μέσα στα πλαίσια της εθελοντικής και ανιδιοτελούς προσφοράς μας. Οι προσπάθειες μας επικεντρώνονται στην επίτευξη των 8 διακηρυγμένων στόχων μας και κινούνται στα πλαίσια των 11 κυριοτέρων αξόνων στρατηγικής, έχοντας ως φάρο αναφοράς, το δημοσιευμένο όραμα μας. Επιτρέψετε μου να προβώ σε έναν πιο αναλυτικό απολογισμό των πεπραγμένων του έτους σε σχέση με τους κυριότερους στόχους και άξονες στρατηγικής:

1ος άξονας: Ενδυνάμωση και αναβάθμιση του ρόλου των Υποεπιτροπών του Συνδέσμου.
Οι 4 υφιστάμενες Υποεπιτροπές του Συνδέσμου που συστάθηκαν για τη διετία 2011/2012, έχουν αναθεωρημένους και διευρυμένους όρους εντολής. Ως Επιτροπή του Συνδέσμου, στηρίζουμε το έργο και παράλληλα βασιζόμαστε στις εισηγήσεις των Υποεπιτροπών, τα μέλη των οποίων ευχαριστώ θερμά για την εθελοντική τους προσφορά.

2ος oς άξονας: Υιοθέτηση του θεσμού της Επιτροπής του Συνδέσμου
Έχοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της διακυβέρνησης, συνεχίσαμε τη στήριξη μας στο θεσμό αυτό. Με τη βοήθεια του Ταμία, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν φέτος συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου. Γι’ αυτό τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Παρά την οικονομική κρίση, οι ελεγμένες από ανεξάρτητο ελεγκτή οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου, παρουσιάζουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σ’ αυτό συνέβαλε η ενσυνείδητη προσπάθεια της Επιτροπής για περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, καθώς και η εξασφάλιση ικανοποιητικών εσόδων από τις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες.

3ος άξονας: Προώθηση της εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου
Έχουμε πρόσφατα ολοκληρώσει τη δωρεάν διανομή 800 περίπου αντιτύπων του νέου βιβλίου που εκδώσαμε για τα αναθεωρημένα διεθνή πρότυπα, η σημασία των οποίων θα πρέπει να αναγνωριστεί από την Πολιτεία, μέσω του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου. Τον περασμένο Νοέμβριο είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στην Κύπρο τη Διευθύντρια Προτύπων του Διεθνούς Ινστιτούτου, η οποία έδωσε διάλεξη για το θέμα της σημασίας των Διεθνών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου.

4ος άξονας: Προώθηση του Διεθνούς Επαγγελματικού τίτλου CIA και των άλλων επαγγελματικών προσόντων που προσφέρει το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ).
Συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για αύξηση του αριθμού των CIAs, Certified Internal Auditors, και νιώθουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση που η Κύπρος έχει το δεύτερο μεγαλύτερο - κατ’ αναλογία πληθυσμού - αριθμό CIAs στην Ευρώπη.

Μετά από συντονισμένες και επίμονες προσπάθειες και διαβουλεύσεις με το ΙΙΑ, καταφέραμε να διατηρήσουμε την Κύπρο στο χάρτη των επίσημων εξεταστικών κέντρων για τις διεθνείς εξετάσεις του ΙΙΑ.  Από το Μάιο 2012, το νέο εξεταστικό κέντρο στεγάζεται στα κτήρια της εταιρείας Computrain στη Λευκωσία.
Ο Σύνδεσμος άρχισε πολύ πρόσφατα την παράλληλη προώθηση του νέου διεθνούς επαγγελματικού προσόντος CRMA, Certification in Risk Management Assurance. Το προσόν αυτό αντανακλά την αυξανόμενη σημαντικότητα της ορθολογικής διαχείρισης κινδύνων.

5ος άξονας : Διατήρηση δικτύου συνεργασιών με διάφορους φορείς της οικονομίας, με αντίστοιχα εθνικά και διεθνή Σώματα, καθώς και με εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Κατά το έτος που μας πέρασε, συνεργαστήκαμε πολύ στενά με το IIA, λαμβάνοντας μέρος σε δεκάδες παγκόσμιες έρευνες και υποβάλλοντας τεκμηριωμένες απόψεις και εισηγήσεις σε πολλά  θέματα, όπως για παράδειγμα θέματα βέλτιστων επιχειρησιακών δομών, πολυεπίπεδου μοντέλου επιχειρηματικής εποπτείας, διεθνών προτύπων, δεοντολογίας, διαφθοράς και άλλα. 

Επίσης, συνεργαστήκαμε αρμονικά με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδέσμων Εσωτερικών Ελεγκτών, ΕCIIA, σε αρκετά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Μέσω του ΕCIIA, συνεργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδέσμων Διαχειριστών Κινδύνου για το θέμα των Επιτροπών Ελέγχου και με την Επιτροπή της Βασιλείας για το θέμα της εποπτείας των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Κατά τη διάρκεια του έτους, είχαμε επαφές με δεκάδες αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Συνδέσμους. Δεχτήκαμε επίσης προσκλήσεις και εκπροσωπήσαμε την Κύπρο σε διεθνή Συνέδρια κάνοντας διαλέξεις. Και αυτό αποτελεί μία ένδειξη της εκτίμησης που χαίρει ο τοπικός μας Σύνδεσμος στο διεθνές σκηνικό.

Λάβαμε πρόσθετα μέρος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕCIIA, στο ετήσιο παγκόσμιο Συμβούλιο του ΙΙΑ και στα διεθνή εργαστήρια ηγετών των εθνικών Συνδέσμων. Η εκπροσώπηση της Κύπρου δεν είναι μόνο συμβολική, με τις όποιες πολιτικές προεκτάσεις αυτό έχει. Είναι επίσης και ουσιαστική, εφόσον συμβάλλουμε κι εμείς, ενεργά και ισότιμα, στη διαμόρφωση των στόχων και της στρατηγικής για το μέλλον του Εσωτερικού Ελέγχου και άλλων πυλώνων εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη και Διεθνώς. Για τη συμβολή μας αυτή έχουμε δεχτεί αρκετές ευχαριστήριες και συγχαρητήριες επιστολές.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι έχουμε ενισχύσει τη συνεργασία μας με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και για πρώτη φορά, από τον περασμένο μήνα, λαμβάνουμε μέρος στη Συμβουλευτική Επιτροπή για τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Μετά από παράκληση του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, στείλαμε σε 3 περιπτώσεις τις απόψεις και εισηγήσεις μας για προτάσεις οδηγιών και κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για χρηματοοικονομικά θέματα και ελέγχους.

Επίσης, στείλαμε τις απόψεις μας στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα του εσωτερικού ελέγχου στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Συνεχίσαμε και φέτος την αγαστή συνεργασία μας με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι o εσωτερικός έλεγχος έχει σημαντικότατο ρόλο να διαδραματίσει στα πλαίσια των αρχών καλής διακυβέρνησης των κρατικών υπηρεσιών.

Διατηρούμε και ενισχύουμε επίσης, τη στρατηγική μας συνεργασία με το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, ο νέος Γενικός Διευθυντής του οποίο έχει διατελέσει, μέχρι πρότινος, μέλος της Επιτροπής του Συνδέσμου μας. Τέλος, αναπτύξαμε νέες συνεργασίες με άλλους συναφείς τοπικούς επαγγελματικούς φορείς και ενισχύσαμε υφιστάμενες συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα.

6ος και 7ος άξονας: Αποτελεσματική και αμφίδρομη επικοινωνία με τα μέλη μας και το κοινό, αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας και προώθηση δημοσίευσης άρθρων και μελετών για τον Εσωτερικό Έλεγχο.
Ακολουθώντας το motto του Διεθνούς Ινστιτούτου «Progress through Sharing», η Επιτροπή συνέχισε τη διάθεση του έγκριτου διεθνούς περιοδικού «Internal Auditor» και ενίσχυσε το θεσμό της συστηματικής ενημέρωσης των μελών, μέσω του τακτικού ενημερωτικού δελτίου που αποστέλλεται  από φέτος σε νέα και εύχρηστη ηλεκτρονική μορφή.

Επιπλέον, έχουμε φέτος προβεί σε αναδόμηση της ιστοσελίδας του Συνδέσμου, εμπλουτισμένη με επίκαιρη και χρήσιμη ενημέρωση. Επίσης, τα μέλη μας έχουν τώρα την ευκαιρία να επωφεληθούν από το νέο διαδικτυακό κανάλι του ΙΙΑ, που προσφέρει ενδιαφέρουσα πληροφόρηση υπό μορφή video-on-demand. Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε παρακλήσεις από μέλη μας για καθοδήγηση. Ενθαρρύνουμε τέτοια επικοινωνία και θέλω να ξέρετε, αγαπητά μέλη, ότι η Επιτροπή βρίσκεται στο πλευρό σας.

Επίσης, ένας αυξημένος αριθμός από άρθρα και συνεντεύξεις μας έχουν δημοσιευτεί φέτος στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και σε επαγγελματικά περιοδικά. Δώσαμε επίσης συνεντεύξεις και λάβαμε μέρος σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που άπτονται άμεσα ή έμμεσα του επαγγέλματος μας.

8ος άξονας : Διοργάνωση επαρκούς αριθμού σεμιναρίων, με σημαντική και επίκαιρη θεματολογία.
Η Επιτροπή με την πολύτιμη βοήθεια της Εκπαιδευτικής Υποεπιτροπής του Συνδέσμου, έχει καταρτίσει για φέτος ένα αρκετά πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 10 σεμινάρια ποικίλης θεματολογίας που φτάνουν τις 107 συνολικές εκπαιδευτικές ώρες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καταρτίστηκε στη βάση ενός καλά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από 128 επαγγελματίες. Συνεπώς, είμαστε αισιόδοξοι ότι το πρόγραμμα αυτό ανταποκρίνεται πλήρως στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών μας και άλλων ενδιαφερομένων. 

Με χαρά έχουμε παρατηρήσει ότι ο μέσος όρος βαθμού ικανοποίησης των συμμετεχόντων στα σεμινάρια του Συνδέσμου, έφτασε φέτος στο 89%, σημειώνοντας μικρή βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν 87%. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες αποτελούν ρεκόρ για τα χρονικά του Συνδέσμου, τόσο από απόψεως ποσότητας, όσο και από ποιοτικής απόψεως. Γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο και τα μέλη της Εκπαιδευτικής Υποεπιτροπής για το εξαίρετο έργο που επιτελούν. 

9ος και 10ος άξονας : Διοργάνωση διαλέξεων και εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα.
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, διοργανώσαμε 4 επιτυχημένες επαγγελματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, στις οποίες έλαβαν μέρος συνολικά 200 περίπου μέλη και φίλοι του Συνδέσμου.  Σημειώνουμε την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που διοργανώσαμε τον περασμένο Νοέμβριο, υπό την αιγίδα του έντιμου πρώην Υπουργού Οικονομικών κ. Κίκη Καζαμία, με αφορμή τους εορτασμούς για τα 70χρονα του ΙΙΑ.

11ος και τελευταίος άξονας : Ανάπτυξη ευρύτερης κοινωνικής δράσης.
Ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, συνδιοργάνωσε, πριν ένα περίπου μήνα, αιμοδοσία, στην πρόσκληση της οποίας αρκετά άτομα ανταποκρίθηκαν πρόθυμα, προσφέροντας αίμα ζωής στους συνανθρώπους μας που το έχουν άμεση ανάγκη.

Εδώ έχω τελειώσει με τον απολογισμό της χρονιάς στη βάση των συγκεκριμένων στόχων που είχαμε θέσει και της στρατηγικής που είχαμε καταρτίσει. Θέλω να απευθύνω τις θερμές μου ευχαριστίες στους προέδρους των Υποεπιτροπών του Συνδέσμου, στη γραμματέα του Γραφείου, στον ανεξάρτητο ελεγκτή του Συνδέσμου, στην Αντιπρόεδρο και στους άλλους στενούς μου συνεργάτες και φίλους στην Επιτροπή για την άψογη συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και στα μέλη του Συνδέσμου για τη συνεχή στήριξη τους.

Κλείνοντας αναφέρω ότι ο Σύνδεσμος μας, ο οποίος ιδρύθηκε το 1998 με 41 τότε ιδρυτικά μέλη, έχει σήμερα στις τάξεις του 600 περίπου μέλη που προέρχονται από όλους τους τομείς της οικονομίας του τόπου μας. Αυτό δεικνύει ότι το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή είναι ένα δυναμικό επάγγελμα που αναπτύσσεται και εξελίσσεται συνεχώς.

Ως Επιτροπή, δεν επαναπαυόμαστε με τις επιτυχίες του παρελθόντος. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στα μέλη μας, καθώς και για ποιοτική αναβάθμιση και καθολική αναγνώριση του επαγγέλματος μας, προς όφελος των επιχειρήσεων και του τόπου γενικότερα. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας.

Από αριστερά Φοίβος Νικολαΐδης, Άννα Χριστοφόρου, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Μάκης Συμεού, (Πρόεδρος ΡΙΚ), Ανδριάνα Ζαννούπα και Θέμης Θεμιστοκλέους, (Γενικός Διευθυντής ΡΙΚ).

No comments: