Saturday, March 8, 2014

Κύπριος Ιστορικός Ερευνητής Τεκμηριώνει την Ελληνική Καταγωγή του Ναπολέοντα Βοναπάρτη

Οι Κομνηνοί Αυτοκράτορες
Η Αποικία των Μανιατών στη Κορσική,
Ο Μέγας Ναπολέων
Λευκωσία, 7 Μαρτίου 2014 - Κύπριος ιστορικός ερευνητής, ο κος Λάμπης Κωνσταντινίδης, σε διάλεξή του στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου στις 6 Μαρτίου 2014, τεκμηρίωσε ότι ο Γάλλος Αυτοκράτορας Ναπολέοντας Βοναπάρτης είλκε την καταγωγή του από τις ελληνικές αριστοκρατικές οικογένειες των Κομνηνών και Καλομέρων, που κατέφυγαν στην νήσο Κορσική, κυρίως από τη Μάνη κατά τον 17ο αιώνα.

Συγκεκριμένα, ο Ναπολέων Βοναπάρτης, που γεννήθηκε στην Κορσική στις 15 Αυγούστου 1769, ήταν το δευτερότοκο παιδί του Carlo ἢ Charles (Calomeros) Buonaparte καί της Maria-Laetitia.

Στη διάλεξη τονίστηκε ότι ο Ναπολέων σε όλη την σταδιοδρομία του εμπιστευόταν τους συγγενείς του Μανιάτες - Στεφανόπουλους Κομνηνούς της Κορσικής - και τους έστελλεν σε διάφορες αποστολές τόσο στη Βαλκανική Χερσόνησο όσον και στην αγαπημένη του Μάνη. Μάλιστα το 1801 ο Ναπολέων απέστειλεν στη Μάνη μίαν κορβέτταν πλήρη πολεμοφοδίων. Οι δέ Μανιάτες είχαν πάντοτε ανοικτά τα λιμάνια τους στο Γαλλικό Στόλο του Ναπολέοντα.

Διευκρινίστηκε ότι οι Μανιάτες, λόγω του ότι δεν είχαν ελευθέρη διακίνηση προς την υπόλοιπη κατεχόμενη από τους Τούρκους Πελοπόννησο, και αισθανόμενοι από ξηράς ὡς πολιορκούμενοι και καταπιεζόμενοι, γύρω στο 1670 άρχισαν σταδιακά, να εγκαταλείπουν την περιοχή της Μάνης και να εγκαθίστανται σε διαφόρα νησιά της Επτανήσου, καθώς επίσης και στην Ιταλία, κυρίως δε στις περιοχές της Τοσκάνης, της Απουλίας, της Μάντουας καί της Κορσικής. Σημειώνεται ότι από τον 14ο αιώνα η Κορσική κατελήφθηκε από τους ακμαζόντες τότε Γενουάτες.

Στη διάλεξή του ο κος Κωνσταντινίδης τεκμηρίωσε τη μετάβαση των Ελλήνων προγόνων του Ναπολέοντα από τη Μάνη στην Κορσική μέσω Γένουας. Μετά από επίσημη πρόσκληση από τους Γενουάτες άρχοντες, στις 3 Οκτωβρίου του 1675 περίπου 730 Μανιάτες με επικεφαλής τον Επίσκοπο Παρθένιο Καλκανδήν και με αρχηγό τους τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο- Κομνηνό, τον 10ον Πρεσβύτερο Προύχοντα της Μάνης, και αριθμό μελών της ονομαστής Μανιάτικης οικογενείας των Στεφανοπούλων Κομνηνών, καταγομένων απευθείας, από την οικογένεια των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Κομνηνών, αναχώρησαν από τον οικισμό του Οιτύλου τῆς Μάνης με τελικό προορισμό την Κορσικήν, όπου έφθασαν και εγκαταστάθηκαν τον επόμενο χρόνο.
Όσον αφορά τό άλλο βασικώτατο σκέλος της οικογένειας των Κομνηνών, εκείνο των Καλομέρων, ο κος Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι ο Θεόδωρος Στεφανόπουλος Κομνηνός και ο Καλόμερος Στεφανόπουλος Κομνηνός ήσαν αμφότεροι παιδιά του αρχηγού των μετοικησάντων Ελλήνων Μανιατών στην Κορσική, του Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου Κομνηνού IV, και ως εκ τούτου εξηγούνται οι μετέπειτα συνεχισθείσες στενώτατες οικογενειακές σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών σκελών της οικογένειας των Κομνηνών στην Κορσική.

Κλείνοντας τη διάλεξή του ο κος Κωνσταντινίδης τόνισε ότι η επίσημη αναγνώριση από τη Γαλλική Δημοκρατία της καταγωγης του Ναπολέοντα από το Ελληνικό Κομνηνό στοιχείο της Κορσικής, θα προσδώσει και σε αυτήν ταύτην τη Γαλλική Ἐπανάσταση, που δυστυχώς στον αναβρασμό της έξαρσής της χαρακτηρίστηκε από πολλές ακρότητες, μίαν ελλείπουσαν ευγενή αίγλη και μεγαλοπρέπεια, καθώς επίσης και σε αυτόν τούτον τον Γαλλικό Λαό της τότε εποχής αλλά και στο σημερινό Γαλλικό Έθνος.
Το πιο πάνω δελτίο τύπου ετοιμάστηκε
από τον κ. Ανδρέα Χριστοδούλου
Επικοινωνιολόγο – Ειδικό για τα ΜΜΕ
e-mail: aochristodoulou@gmail.com
--------------
Το πλήρες κείμενο της διάλεξης μπορεί να εξασφαλιστεί μετά από σχετική παράκληση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Lambis Constantinides, e-mail: chris@lambis.com.cy

No comments: