Tuesday, July 23, 2013

Τα δημόσια πανεπιστήμια μας και η Βουλή

Του Ανδρέα Θεμιστοκλέους
Η Βουλή στην τελευταία ολομέλεια της, έκαμε αυτό που έπρεπε να κάμει πριν από πολλά χρόνια.
Τι ψήφισε λοιπόν η Βουλή και οδύρονται οι ερίτιμοι πανεπιστημιακοί μας; 
Πρώτον.              Καταργήσαμε το ακαδημαϊκό επίδομα που κάθε χρόνο ελάμβαναν παράνομα, καταχρηστικά και προκλητικά οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές. Αυτό το επίδομα ενώ δεν προβλέπεται από τους νόμους και ενώ ξεκίνησε δήθεν σαν δέλεαρ για σπάνιες και εξαιρετικές περιπτώσεις και μέχρι το ποσού 5000 λιρών για τους καθηγητές και μέχρι 3000 λίρες για τους αναπληρωτές τους, εδώ και χρόνια παραχωρείται σε όλους και ολόκληρο το ποσόν, το οποίο έγινε 12000 και 7000 ευρώ αντίστοιχα. Την κατάργηση του επιδόματος αυτού ζητούσαν εδώ και χρόνια το Υπουργείο Οικονομικών και η Ελεγκτική Υπηρεσία.
Δεύτερον.          Απαγορεύσαμε τη μεταφορά χρημάτων από ένα κεφάλαιο τού προϋπολογισμού σε άλλο, διότι ήταν ανεπίτρεπτο για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, ήταν παράνομο και ήταν και η κερκόπορτα όπου παρεισέφρεε η ιδιοτέλεια.
Τρίτον.                  Από τούδε και στο εξής απαγορεύεται στα πανεπιστήμια, σημαντικά ποσά εκατομμυρίων, που προέρχονται από τα έσοδα ενός χρόνου, να τα κατακρατούν ως αποθεματικό με αποτέλεσμα να είναι αυξημένη η κρατική χορηγία και συνεπακόλουθα η φορολογία.
Τέταρτον.          Το προσωπικό, ΔΕΠ και διοικητικό, μέχρι πρότινος απολάμβαναν του δικαιώματος να τυγχάνουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και από τα Κυβερνητικά Ιδρύματα Υγείας και από Ιδιωτικούς Οργανισμούς Ασφάλισης Υγείας. Για το πρώτο, όσοι αποτείνοντο στοίχιζαν όσον και οι υπόλοιποι Κυβερνητικοί Υπάλληλοι. Στο δεύτερο γινόταν το έλα να δεις. Υπογράφονταν συμβάσεις, όπου το προσωπικό συνείσφερε μία μονάδα και το πανεπιστήμιο 6,7 και 8 μονάδες. Στα καλά της υγείας ήταν κάλυψη για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, οδοντίατροι, οπτικοί, εμφυτεύματα, πλαστικές εγχειρήσεις, γέννες και άλλα. Το κάθε προσωπικό έχει πλέον μπροστά του ένα δίλλημα: Ή θα επιλέξει τα κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα και θα του αποκόπτεται το 1,5% των ακαθάριστων απολαβών του και θα απολαμβάνει δικαιώματα όπως ακριβώς και υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι ή θα επιλέξει Ιδιωτικούς Οργανισμούς Ασφάλισης Υγείας, όπου το προσωπικό θα συνεισφέρει όσα θέλει, αναλόγως της κάλυψης που επιθυμεί να έχει. Και τα δύο, πλέον δεν γίνεται.  
Πέμπτον.            Ενσωματώσαμε στους προϋπολογισμούς με σαφήνεια τις πρόνοιες τής πρόσφατης νομοθεσίας περί απαγορεύσεως των προσλήψεων και των προαγωγών. Εδώ προβάλλεται από τους πανεπιστημιακούς το επιχείρημα ότι θα σταματήσουν οι ανελίξεις. Μεγάλο Λάθος! Ούτε στους υπόλοιπους υπάλληλους σταμάτησαν οι έλεγχοι και οι αξιολογήσεις.
Έκτον.                   Σταυρώσαμε κονδύλια εκατομμυρίων, διότι ενώ για τα έσοδα και τις πηγές τους, είχαμε στοιχεία και πληροφόρηση, ΟΥΔΕΠΟΤΕ είχαμε ουσιαστική ανάλυση για το πώς, πότε και γιατί ξοδεύονται αυτά τα εκατομμύρια. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους σκοπούς και τα κριτήρια για το πώς και πού γίνονται οι δαπάνες.
Έβδομον.           Κάποια πρόσωπα και οργανισμοί έδιναν κάποια ποσά κάθε χρόνο και ίδρυσαν έδρες με το όνομα τους. Αν οι οργανισμοί αυτοί πτώχευσαν τι θα έπρεπε να κάμει η Βουλή; Εμείς τα σταυρώσαμε και η πρόθεση του γράφοντος είναι η κατάργηση, διότι αν οι έδρες αυτές ήταν απαραίτητες το πανεπιστήμιο δεν θα περίμενε ποτέ να πιάσει την Λαϊκή Τράπεζα  ή την Τράπεζα Κύπρου η φιλευσπλαχνία για να τις δημιουργήσει, αλλά θα τις δημιουργούσε από νωρίς.
Όγδοον.               Απαγορεύσαμε  την τοποθέτηση εκ των υστέρων σε οποιαδήποτε βαθμίδα στην κλίμακα πρόσληψης κάποιου, που πολλές φορές γινόταν για το ίδιο πρόσωπο και με αναδρομική ισχύ. Τώρα όταν κάποιος προσλαμβάνονται θα τοποθετείται από το Συμβούλιο σε οποιαδήποτε βαθμίδα της κλίμακας πρόσληψης του, αλλά αυτό το δικαίωμα του Συμβουλίου είναι μόνο μία φορά και μόνο κατά τον διορισμό του.
Ένατον.                Απαγορεύσαμε την υπερωριακή αμοιβή όταν αυτός που τη λάμβανε βρίσκεται στην κλίμακα Α13 και άνω.
Αυτές είναι οι πλέον σοβαρές αλλαγές που επιφέραμε στους προϋπολογισμούς των κρατικών μας πανεπιστημίων και για τις οποίες δεχόμαστε εδώ και μέρες τις ύβρεις, τις διαπομπεύσεις και τις λοιδορίες από πλευράς κάποιων καλοταϊσμένων πανεπιστημιακών, που δεν συγκινούνται από την πείνα και τη δυστυχία που εξαπλώνεται γύρω τους.
Ανδρέας Θεμιστοκλέους
Βουλευτής

No comments: