Wednesday, June 5, 2013

Η οικονομική κρίση και τα Κυπριακά ΜΜΕ: Αποτελέσματα ημερίδας ΙΜΜΕ
Το Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ), πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ημερίδα με θέμα: «Οι επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στα Κυπριακά ΜΜΕ: Θα επιβιώσει ο Κυπριακός τύπος και τα ιδιωτικά κανάλια; Τι μπορεί να γίνει για τη σωτηρία τους;». Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Χρήστου Στυλιανίδη, ο οποίος, λόγω φόρτου εργασίας απέστειλε το χαιρετισμό του που διάβασε η Διευθύντρια του ΓΤΠ Δρ. Ελεονώρα Γαβριηλίδου.

Η ημερίδα, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αποτελείτο από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος δόθηκαν χαιρετισμοί από τους Ανδρέα Κλ. Σοφοκλέους, διευθυντή του ΙΜΜΕ, Αντώνη Μακρίδη, πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και Κύπρο Κουρτελλάρη, αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου.

Στο δεύτερο μέρος, μίλησαν οι Πόλυς Μιχαηλίδης, επίτροπος Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Νεόφυτος Επαμεινώνδας, διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και Ανδρέας Κάκκουρας, ανώτερος λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Στο τρίτο μέρος μίλησαν, ως εκπρόσωποι των Κυπριακών ΜΜΕ, οι Γιώργος Παυλίδης, διευθυντής του ράδιο Άστρα, Μιχάλης Παυλίδης, διευθυντής ειδήσεων και επικαίρων της τηλεόρασης Μέγκα, Γιώργος Τσαλακός, διευθυντής της εφημερίδας Αλήθεια και Κύπρος Κουρτελλάρης, οικονομικός διευθυντής της εφημερίδας Χαραυγή.

Αφού κατατέθηκαν και καταγράφηκαν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα Κυπριακά ΜΜΕ – ηλεκτρονικά (τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί) και έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά), που έχουν ως συνέπεια τις απολύσεις συντακτικού και τεχνικού προσωπικού, τις μειώσεις μισθών και ωφελημάτων, τις συρρικνώσεις των προγραμμάτων και τον περιορισμό των τοπικών παραγωγών, τονίστηκε από όλους τους παριστάμενους η ανάγκη λήψης μέτρων για τον περιορισμό, όσο είναι δυνατό, αυτών των αρνητικών συνεπειών. Και τούτο γιατί κλείσιμο ιδιωτικών καναλιών και εφημερίδων, εκτός του ότι θα δημιουργήσει μεγάλο αριθμό ανέργων, θα πλήξει και φτωχύνει τη δημοκρατία, λόγω της έλλειψης κριτικού λόγου, πλουραλισμού πληροφοριών και τη δημιουργία μονοπωλίων με όλες τις αρνητικές συνέπειες.

Ύστερα από μια εποικοδομητική και σε βάθος συζήτηση, οι παριστάμενοι κατέληξαν στα πιο κάτω συμπεράσματα και εισηγήσεις:

Α. Ηλεκτρονικά ΜΜΕ
Για βελτίωση της τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται σήμερα τα ιδιωτικά ηλεκτρονικά μέσα, μπορούν να γίνουν τα ακόλουθα:

1. Να λειτουργεί στην Κύπρο ένα δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (πλατφόρμα ΕΨΤ) στην οποία να στεγάζονται, τόσο το ΡΙΚ, όσο και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί. Τούτο από τεχνικής άποψης είναι δυνατό, προκύπτουν όμως νομικά και οικονομικά προβλήματα. Το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. Από αυτή τη λύση τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια θα ανακουφισθούν σημαντικά, γιατί θα μειωθεί κατακόρυφα το ποσό που θα πληρώνουν για χρήση της πλατφόρμας.
2. Με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ΕΨΤ, θα καταργηθούν οι διαφημίσεις από το ΡΙΚ, ώστε ολόκληρη η τηλεοπτική διαφημιστική πίτα να διαμοιράζεται στα ιδιωτικά κανάλια.

3. Μπορούν επίσης να μειωθούν, με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, τα ποσά που πληρώνουν οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, καθώς και τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλει η ΑΡΚ.
4. Να επιδιωχθούν συνέργειες και συνεργασίες ανάμεσα στα ιδιωτικά κανάλια, ώστε να μειωθεί το κόστος κάλυψης γεγονότων και παραγωγής προγραμμάτων.
5. Να επιδιωχθεί η εξασφάλιση προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για την εκπαίδευση δημοσιογράφων και παραγωγών προγραμμάτων στις νέες τεχνολογίες, όσο και στη χρηματοδότηση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών.
6. Στο πρόγραμμα εργοδότησης ανέργων επιστημόνων, που εξήγγειλε η κυβέρνηση, να περιληφθούν και δημοσιογράφοι.

Β. Έντυπα ΜΜΕ
Με βάση το γεγονός ότι οι εφημερίδες προσφέρουν δωρεάν κοινωνικό, φιλανθρωπικό και πολιτιστικό έργο και δημοσιεύουν δωρεάν όλες τις ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες δημοσιεύσεις της κυβέρνησης, της βουλής, των κομμάτων και των διαφόρων οργανώσεων, γίνονται, ως αντιστάθμισμα και ανταμοιβή, οι πιο κάτω εισηγήσεις:

1. Αγορά από την κυβέρνηση πάνω σε καθημερινή βάση σειρών των Κυπριακών εφημερίδων για κάλυψη των αναγκών των υπουργείων, των τμημάτων, της εθνικής φρουράς, των δημόσιων και ημιδημόσιων οργανισμών και εκπαιδευτηρίων.
2. Κατοχύρωση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, με τροποποίηση της περί τύπου νομοθεσίας.
3. Δημιουργία ταμείου εκπαίδευσης και στήριξης δημοσιογράφων των Κυπριακών ΜΜΕ, επίσης με τροποποίηση της νομοθεσίας για τον τύπο, κάτω από την αρμοδιότητα και ευθύνη του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Το ταμείο θα λειτουργεί με ειδικούς κανονισμούς και στο συμβούλιο διαχείρισής του θα μετέχουν ο Διευθυντής/τρια του ΓΤΠ ως πρόεδρος, εκπρόσωποι της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου, του Ινστιτούτου Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και του Γενικού Ελεγκτή/τριας. Οι πόροι του ταμείου θα εξασφαλίζονται με:

(α) Ετήσια εισφορά της κυβέρνησης κάτω από τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΓΤΠ, ύψους 200,000 ευρώ.
(β) Έκδοση ειδικού γραμματοσήμου αξίας 1 σεντ, υποχρεωτικού για κάθε μορφή αλληλογραφίας
(γ) Ποσοστό 1% επί των διαφημίσεων που θα δημοσιεύονται στις εφημερίδες και τα περιοδικά και θα προβάλλονται από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και της διαφημιστικές πινακίδες (Bill Boards).
(δ) Εθελοντικές εισφορές από επιχειρήσεις, τράπεζες, οργανισμούς, ή άτομα.

Δικαιούχοι θα είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι στην ιδιωτική έντυπη, ή ηλεκτρονική δημοσιογραφία, μέλη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.

Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα εξουσιοδότησαν το ΙΜΜΕ, όπως αποστείλει τις πιο πάνω εισηγήσεις στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και όπως προβεί στις αναγκαίες ενέργειες και επαφές για προώθησή τους.
Λευκωσία, Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

No comments: