Saturday, July 28, 2012

Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς 2011 της Διεθνούς Διαφάνειας, παγκόσμια συμμαχία κατά της διαφθοράς

Οι απαιτήσεις για καλύτερη διακυβέρνηση πρέπει να εισακουστούν


Δημόσια κατακραυγή κατά της διαφθοράς, της ατιμωρησίας και της οικονομικής αστάθειας συντάραξε όλο τον κόσμο το 2011. Οι διαμαρτυρίες σε πολλές χώρες εξαπλώθηκαν γρήγορα και ένωσαν τους ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Οι καταβολές τους μπορεί να είναι διαφορετικές, αλλά το μήνυμά τους είναι το ίδιο: περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία, απαιτείται από τους ηγέτες μας.

Το 2011 ο δείκτης διαφθοράς έδειξε ότι η δημόσια απογοήτευση είναι βάσιμη. Κανένα μέρος ή χώρα στον κόσμο δεν έχει ανοσία για τις ζημιές της διαφθοράς, η συντριπτική πλειοψηφία των 183 χωρών αξιολογούνται κάτω από το πέντε, βαθμολογία σε κλίμακα από 0 (άκρως διεφθαρμένες) έως 10 (πολύ καθαρή.) Η Νέα Ζηλανδία, η Δανία και η Φινλανδία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, ενώ η Βόρεια Κορέα και η Σομαλία είναι στον πάτο.
 
Η Κύπρος φιγουράρει στη 30η θέση με 6.3 βαθμούς.
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 80η θέση με 3.4 (πολύ χαμηλότερα της βάσης του 5).

Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς κατατάσσει τις χώρες, σύμφωνα με τα παραδεκτά επίπεδα της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Πρόκειται για ένα συγκεντρωτικό δείκτη που συνδυάζει διαφορετικές πηγές πληροφοριών για τη διαφθορά, καθιστώντας δυνατή τη σύγκριση των χωρών.

Ο δείκτης του 2011βασίζεται στις εκτιμήσεις και στις δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν από ανεξάρτητους και αξιόπιστους θεσμικούς οργανισμούς. Οι έρευνες και οι αξιολογήσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις που σχετίζονται με τη δωροδοκία των δημοσίων υπαλλήλων, τις μίζες στις δημόσιες συμβάσεις, την κατάχρηση του δημοσίου χρήματος και την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, στις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς. Οι εντυπώσεις-αντιλήψεις χρησιμοποιούνται επειδή η διαφθορά είναι σε μεγάλο βαθμό κρυφή δραστηριότητα που είναι δύσκολο να μετρηθεί. Με την πάροδο του χρόνου, οι αντιλήψεις αυτές έχουν αποδείξει ότι είναι μια αξιόπιστη εκτίμηση της διαφθοράς.
 
«Φέτος έχουμε δει τη διαφθορά στα πανό πλούσιων ή φτωχών διαδηλωτών. Είτε πρόκειται για την κρίση του χρέους στην Ευρώπη ή στον αραβικό κόσμο, που ξεκίνησε μια νέα πολιτική εποχή, οι ηγέτες πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τις απαιτήσεις για μια καλύτερη διαχείριση», δήλωσε ο Χιουγκέτ Λαμπέλε, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας.

Ο δημόσιος τομέας που βάζει τα συμφέροντα των πολιτών πρώτα είναι μια ευθύνη που ξεπερνά τα σύνορα. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ενεργήσουν αναλόγως. Από την πλευρά τους, οι πολίτες πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα για καλύτερες επιδόσεις από τους ηγέτες τους.
 
Αν δουλέψουμε μαζί, η κατάσταση που παρουσιάζεται στο φετινό δείκτη διαφθοράς μπορεί να βελτιωθεί. Αυτές είναι οι χώρες μας και το μέλλον μας.
 
 
Demands for better government must by heeded
Public outcry at corruption, impunity and economic instability sent shockwaves around the world in 2011. Protests in many countries quickly spread to unite people from all parts of society. Their backgrounds may be diverse, but their message is the same: more transparency and accountability is needed from our leaders.

The 2011 Corruption Perceptions Index shows that public frustration is well founded. No region or country in the world is immune to the damages of corruption, the vast majority of the 183 countries and territories assessed score below five on a scale of 0 (highly corrupt) to 10 (very clean.) New Zealand, Denmark and Finland top the list, while North Korea and Somalia are at the bottom.
 
The Corruption Perceptions Index ranks countries and territories according to their perceived levels of public sector corruption. It is an aggregate indicator that combines different sources of information about corruption, making it possible to compare countries.

The 2011 index draws on assessments and opinion surveys carried out by independent and reputable institutions. These surveys and assessments include questions related to the bribery of public officials, kickbacks in public procurement, embezzlement of public funds, and the effectiveness of public sector anti-corruption efforts. Perceptions are used because corruption is to a great extent a hidden activity that is difficult to measure. Over time, perceptions have proved to be a reliable estimate of corruption.

“This year we have seen corruption on protestors’ banners be they rich or poor. Whether in a Europe hit by debt crisis or an Arab world starting a new political era, leaders must heed the demands for better government,” said Huguette Labelle, Chair of Transparency International.
 
Public sector governance that puts the interests of its citizens first is a responsibility that transcends borders. Governments must act accordingly. For their part, citizens need to continue demanding better performance from their leaders.

If we work together, the situation shown by this year’s Corruption Perceptions Index can improve. These are our countries and our future.No comments: