Wednesday, October 28, 2009

28 Οκτωβρίου, 1940

Εχθρέ γιατί δεν ρώτησες ποιον πας να κατακτήσεις...

«Καθημερινή», 29 Οκτωβρίου 1940
ΤΟ ΣΤΙΛΕΤΟΝ
[...] Αλλά διατί πριν εδώ κινηθή προς τον πρωθυπουργικόν οίκον ο φαιδρότατος αντιπρόσωπός των και κινηθή εκεί εις την Ήπειρον ο στρατός των, δεν έρριπτον εν πρόχειρον βλέμμα εις την Ελληνικήν Ιστορίαν;... Πότε η Ελλάς παρεδόθη αμαχητί; Πότε ενικήθη πριν ποτίση το χώμα της με την τελευταίαν ρανίδα του αίματός της; Εις ποίαν στιγμήν έκαμε λογαριασμούς των δυνάμεών της προς τας δυνάμεις του αντιπάλου της, διά να μάθη έπειτα αν έχη την δυνατότητα να υπερασπίση την τιμήν της; Κράτος μικρόν με ιστορίαν μεγίστην, μήτηρ θηλάσασα την υφήλιον, φάρος λαμπροτάτου φωτός, η Ελλάς, καταυγάσασα τους αιώνας, έδωσεν εις όλην την ανθρωπότητα όχι μόνον την ζωήν, το φως, τον πολιτισμόν, τα γράμματα και τας τέχνας, αλλά και το παράδειγμα της αυτοθυσίας και του ηρωισμού, την Σαλαμίνα, τας Θερμοπύλας, το Ζάλογγον, το Σούλι, το Μεσολόγγι...

Κληρονόμοι πλούτου τόσον μεγάλου, βαρείς από τον φόρτον τόσων θρύλων και τόσων παραδόσεων, πώς μας εφαντάσθησαν τώρα κύπτοντας εμπρός εις τα κατάστιχα των πετρελαίων και της βενζίνης και των μηχανοκινήτων μονάδων και αποφασίζοντας να παραδώσωμεν την ιστορίαν μας εις τους αριθμούς και εις τα πετρέλαια την τιμήν μας;... [...]
Γ.Α.Β.Το τελευταίο μήνυμα του ελεύθερου Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών (27 - 4 -1941)
Εδώ ελεύθεραι ακόμα Αθήναι. Έλληνες οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια. Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Το πνεύμα των συνεχιζόντων παντού ακόμα ηρώων της Στρατιάς του ’40 – ’41.
Εδώ Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλιν με τα κατάκλειστα σπίτια.Έλληνες! Ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, προσοχή. Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι Ελληνικός. Θα είναι Γερμανικός και θα μεταδίδη ψέμματα.
Έλληνες μην τον ακούτε!!!!Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχισθή μέχρι της τελικής νίκης!!!!Ζήτω το Έθνος των Ελλήνων!!!.

Απελευθέρωση
Δείτε το Βίντεο: 28 Οκτωβρίου 1940

9 comments:

ELENI said...

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΦΟΙΒΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΥΑ ...ΣΗΜΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Phivos Nicolaides said...

ELENI. Χρόνια Πολλά σε όλους μας Ελένη μου. Κρύο μεν στην αγαπημενη μας Θεσσαλονίκη, αλλά πάντα ζεστή στις καρδιές μας!

Sharon McPherson: AUTHOR / ARTIST said...

Hi Phivos

I presented you with an award. Come pick it up from my blog. Well done x

Cheryl said...

Hronia Polla kai efxaristo poli!!
We hope that you & your family are enjoying the day!!
Big & little hugs from Thessaloniki!!

zeidoron said...

Αγαπητέ Φοίβο αλίμονο στους λαούς που ξεχνάνε την ιστορία τους!
Χρόνια Πολλά σε όλους για τη σημερινή μέρα!

ΕΛΕΝΑ said...

Χρόνια Πολλά Φοίβο μου!
Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, σε όλους τους Ελληνες!
Κι ας είναι η σημερινή μέρα, όχι μόνο μια μέρα γιορτής, αλλά και μια μέρα μνήμης για όλους αυτούς που κράτησαν ψηλά το κεφάλι!

acer_v said...

Ο Αισχύλος είχε πει: «Γιατί μόνον εμείς, (οι Έλληνες) αντίθετα από τους βαρβάρους δεν μετράμε ποτέ το πλήθος του εχθρού». Εμείς πάντα λέμε «και ούτος ο αριθμός ικανός εστί » και χυνόμαστε στην μάχη Αρκεί να είμαστε ενωμένοι οι Έλληνες, γινόμαστε αήττητοι.

Φοίβο μου την καλησπέρα μου.

Αστρο - Συμμορίτες said...

Αγαπητέ ήρθε ο καιρός να γιορτάσουμε πλέον οι Ελληνες το μεγάλο ΝΑΙ και να πάψουμε να νοσταλγούμε το μεγάλο ΟΧΙ.
Χαιρετισμούς.

Phivos Nicolaides said...

@Sharon McPherson: AUTHOR/ARTIST. This is very kind of you. Thank you so much my dear friend Sharon!

@ Cheryl. Many thanks for your kind words my dear friend Cheryl! Hugs from Lefkosia.

@ zeidoron. Αλοίμονο στους λαούς που δεν διδάσκονται από την Ιστορία τους... Είμαι σίγουρος ότι πρόσεξες ότι στην παρουσίαση το κείμενο είναι λιτό, χωρίς αχρείαστες ωραιοποιήσεις. Ακόμη και οι φωτογραφίες...

@ ΕΛΕΝΑ. Ας είναι ωραία μου Έλενα, ημέρα μνήμης, προβληματισμού και διδαχής...

@ acer_v. Ο Αισχύλος καλά τα είπε στην εποχή του και είναι διαχρονικός. Το πρόβλημα τώρα είναι με τη σημερινή αισχύνη, που παρατηρείται σε πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής και τα διδάγματα της Ιστορίας πάνε στον άνεμο...

@ Αστρο - Συμμορίτες. Έχεις δίκαιο. Για να γιορτάσουμε πλέον οι Ελληνες το μεγάλο ΝΑΙ πρέπει, ίσως, να καταταλάβουμε βαθιά μέσα μας, τι ακριβώς ήταν το μεγάλο ΟΧΙ... με ότι αυτό σημαίνει...